"Hogere huurwaarborg is oud recept, waarvan al gebleken is dat het niet werkt"

Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de Vlaamse regering beslist heeft om in het ontwerp van huurdecreet de huurwaarborg op de private markt te verhogen van 2 tot 3 maanden. Voor een huurwoning van 500 euro per maand moeten mensen dan 2.000 euro (3 maanden huurwaarborg + 1ste maand huur) ophoesten om nog maar een woning te kunnen beginnen huren. "Dat is totaal onhaalbaar voor mensen met een laag inkomen", zegt de organisatie, die zich grote zorgen maakt.

Over de waarborglening die dat probleem zou moeten ondervangen, is nog niets bekend. Dat de hogere huurwaarborg pas van kracht wordt als ook de waarborglening rond is, vindt het Netwerk tegen Armoede wel een goede zaak. 

De (renteloze) waarborglening moet nog van nul uitgewerkt worden, en het Netwerk tegen Armoede vraagt om dit samen met armoedeorganisaties en huurdersbonden te doen. "De lening roept vooral veel vraagtekens op. Hoe groot zal de doelgroep zijn? Hoe zal men zo'n lening kunnen aanvragen? Hoeveel tijd zal de procedure in beslag nemen? Mensen kunnen geen maanden wachten op een lening om hun huurwaarborg op tafel te leggen", aldus het netwerk in een persbericht.

"Een hogere huurwaarborg is een oud recept, waarvan al duidelijk gebleken is dat het niet werkt. Huurders zullen met nog grotere financiële problemen aan de huur van een woning beginnen, wat het risico op betalingsproblemen voor de verhuurder nog zal doen toenemen. Een hogere huurwaarborg lost dus op zich geen enkel probleem op", zegt coördinator Frederic Vanhauwaert.

Het Netwerk tegen Armoede stelde eerder voor om een centraal huurwaarborgfonds op te richten. Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en huurachterstallen voorgeschoten worden. "Doordat elke huurder zijn huurwaarborg in het fonds stort, verkleint ook de kans op discriminatie. De verhuurder zou niet kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg gefinancierd heeft."