"Homans laat 160.000 gezinnen in de steek, schandalig voor een minister van Armoedebestrijding"

Groen vindt het huurdecreet dat is goedgekeurd door de Vlaamse regering onaanvaardbaar. "Met dit huurdecreet laat minister Homans zowat 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een minister van Armoedebestrijding", klinkt het. SP.A heeft het over "zinloos pestgedrag".

Gisteravond keurde de Vlaamse regering het huurdecreet goed, met als belangrijkste maatregel het optrekken van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. Maar oppositiepartij Groen vindt dit onaanvaardbaar.

"Op dit moment is een derde van de private huurders in armoede beland. Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans vrijdag voorstelde", zegt An Moerenhout, Vlaams Parlementslid voor Groen.

"Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de minister niet verder geraakt dan beloftes", besluit Moerenhout.

"Dit heeft veel weg van zinloos pestgedrag"

"De beslissing van de Vlaamse regering om de huurwaarborg te verhogen van twee naar drie maanden heeft veel weg van zinloos pestgedrag", zegt Vlaams SP.A-parlementslid Michèle Hostekint in een reactie. "Niemand is gebaat bij deze maatregel, terwijl de meest kwetsbare gezinnen nog maar eens nodeloos op kosten worden gejaagd."

"Als minister van Wonen zou Homans de belangen van huurders en verhuurders moeten verzoenen, als minister van Armoede zou ze mensen met een laag inkomen moeten helpen een degelijke woning te vinden", zegt Hostekint. "Helaas doet ze twee keer krek het omgekeerde: ze zet huurders en verhuurders tegen elkaar op en ze duwt huurders verder de armoede in."

"Bovenop de eerste maand huur moeten huurders nu twee maanden waarborg betalen. Dat is al een stevig bedrag. Daar nog eens een smak bovenop doen, is zuivere pesterij. Minister Homans maakt de huurmarkt nog ontoegankelijker en verhoogt de drempel voor de meest kwetsbare gezinnen die nu al moeite hebben om een woning te vinden. Een minister van Wonen moet zorgen dat elk gezin een woning kan vinden, helaas doet Homans het omgekeerde", aldus Hostekint.

SP.A herhaalt haar pleidooi voor de oprichting van een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds, dat de belangen van huurders en verhuurders met elkaar verzoent zonder de huurwaarborg te verhogen, en instaat voor de inning en de terugbetaling van huurwaarborgen. Mensen zonder spaargeld zouden de waarborg dan in kleine schijven kunnen betalen, zodat ze meer ademruimte krijgen om de rekeningen te betalen. "Zo'n fonds helpt kandidaat-huurders die geen grote spaarboek hebben én geeft zekerheid aan de verhuurders", besluit Hostekint.