Glyfosaat (ver)kopen mag, het gebruiken niet. Hoe kan dat?

Voorlopig staan de producten met glyfosaat, waarvan het bekendste Roundup is, nog altijd in de winkelrekken. Kopen en verkopen mag, maar gebruiken niet meer, vanaf volgende week. Een situatie die begrijpelijkerwijs tot verwarring leidt in de winkel. Hoe kan dat? Een typisch Belgische situatie, zo blijkt.
©DELEU/Eurekaslide

Glyfosaat is een bestanddeel van chemische onkruidverdelgers, waarvan Roundup het bekendst en het meest verkocht is. Eerder dit jaar kwam de producent van Roundup, het Amerikaanse concern Monsanto, in opspraak in de zogenoemde "Monsanto Papers". De chemiereus zou wetenschappelijke studies hebben beïnvloed om te voorkomen dat glyfosaat kankerverwekkend genoemd zou worden. Monsanto zou wetenschappers voor zijn kar gespannen hebben om Roundup een veilig imago te geven,

De Vlaamse regering ondernam in ijltempo stappen om het gebruik van glyfosaat te verbieden. Het decreet van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werd er snel doorgejaagd. Eind juni was er het decreet, nu is er ook een besluit van de Vlaamse regering. In de loop van volgende week wordt de tekst gepubliceerd in het Staatsblad. Van dan af is het gebruik ervan verboden. Door particuliere gebruikers althans, voor professionele gebruikers verandert voorlopig niks.

Glyfosaat -en Roundup- mag je dus vanaf volgende week niet meer gebruiken in je tuin. Eigenaardig genoeg mogen winkels nog altijd onkruidverdelgers met glyfosaat blijven verkopen. Je zal het dus toch nog altijd kunnen kopen. Een op zijn zachtst gezegd verwarrende situatie voor verkopers en voor gebruikers. Hoe kan dat?

Een typisch Belgische situatie, zo blijkt. De Vlaamse regering heeft enkel de bevoegdheid om iets te zeggen over het gebruik van dergelijke producten. Beslissingen over de verkoop, dat is dan weer federale materie. Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) heeft al wel aangegeven dat hij de verkoop van glyfosaat aan particulieren wil verbieden, maar dat is nog niet in de praktijk omgezet.

Het is nog maar de vraag of dat verbod er effectief zal komen. Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis stelde vorige maand dat hij Roundup nog tien jaar wil vergunnen. Een Europees verbod op glyfosaat is volgens hem voorlopig nog niet aan de orde omdat hij onvoldoende wetenschappelijk bewijs ziet. Al belet dat niet dat lidstaten zelf de verkoop ervan kunnen verbieden.

Later dit jaar zou Europa zich opnieuw over de kwestie uitspreken.