547 gevallen van misbruik bij jongenskoor in Duitsland

In Duitsland is een rapport verschenen over het misbruik van kinderen bij het bekende jongenskoor van de kathedraal van Regensburg. Tussen 1945 en 1990 zijn zeker 547 jonge zangers het slachtoffer geworden van mishandeling en sommigen ook van seksueel misbruik.
AP2008

Volgens Ulrich Weber, de voorzitter van de bemiddelingscommissie, worden zeker 547 gevallen van mishandeling als "erg geloofwaardig" beschouwd. Het gaat dan om 500 kinderen die fysiek mishandeld werden en 67 waarvan sprake is van seksueel misbruik door begeleiders. In een aantal gevallen was er zowel sprake van seksueel als fysiek misbruik. Weber denkt evenwel dat het aantal gevallen hoger ligt en sluit een getal van 700 niet uit.

Aan de kant van de daders heeft Weber 49 mensen kunnen identificeren. Negen onder hen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen.

De onderzoekers zijn echter ook kritisch voor verantwoordelijken van het koor van Regensburg die zelf geen misdrijven begaan hebben, maar die die wel toegelaten hebben. Er gold daar in die periode tussen 1945 en 1990 een "sfeer van dagelijks geweld", waarbij de slachtoffers de instelling beschreven als "een gevangenis", "een hel" of "een concentratiekamp". Ze spraken ook over gevoelens van angst en hulpeloosheid. 

Ook de kerk krijgt een veeg uit de pan

De kritiek van de onderzoekers beperkt zich niet enkel tot de onmiddellijke leiding van het koor van Regensburg. Ook de vroegere bisschop van Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen. 

Domkapelmeester Georg Ratzinger zou niet geweten hebben van seksueel misbruik, maar zou wel berichten over fysieke mishandeling van kinderen genegeerd hebben. De naam Ratzinger zegt u misschien iets, het gaat om de broer van paus Benedictus XVI die enkele jaren geleden ontslag genomen heeft als kerkvorst. Georg Ratzinger, de broer dus, heeft het knapenkoor sinds 1964 geleid. 

De huidige leiding van het bisdom Regensburg heeft de verantwoordelijkheid erkend en heeft de slachtoffers schadevergoedingen van 5.000 tot 20.000 euro aangeboden, al naargelang het geval. In totaal zou nu al voor 450.000 euro vergoedingen zijn betaald.

Het schandaal in Regensburg is in 2010 aan het licht gekomen. Intussen zijn ook gelijkaardige misbruiken in andere instellingen van de katholieke kerk in Duitsland bekend geraakt.