België veroordeeld tot schadevergoeding voor Duitstalige geïnterneerde die geen hulp in Duits kreeg

België is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld omdat ons land geen aangepaste zorg voorzag voor een Duitstalige geïnterneerde. In de instelling waar de man opgesloten zit, spreekt niemand Duits, de enige taal die de man machtig is.

De man is 13 jaar geleden geïnterneerd, nadat hij in 1997 veroordeeld was voor diefstal en seksueel geweld. Enkele jaren geleden stapte hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om het gebrek aan psychiatrische zorg aan te klagen in de instelling waar hij verblijft. Niemand van het medisch personeel sprak immers Duits, de enige taal die de man begrijpt en spreekt. Enkel in 2010 en van juli 2014 tot eind 2015 was een Duitstalige psycholoog beschikbaar.

Het Hof veroordeelt België nu tot een morele schadevergoeding van 15.000 euro. In hetzelfde dossier was ons land al eens veroordeeld door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. In het arrest wordt erkend dat de instelling inspanningen heeft geleverd om de situatie op te lossen, maar het Hof benadrukt dat de man 13 jaar opgesloten bleef "zonder gepaste medische omkadering" en "zonder realistische hoop op enige verandering". Dat was volgens de rechters "een bijzonder pijnlijke beproeving, die hem heeft onderworpen aan leed dat het lijden dat inherent is aan opsluiting overstijgt".