Catalonië wil siësta afschaffen: "Meer een gewoonte uit Zuid-Spanje"

Wordt de siësta binnenkort afgeschaft? De Spaanse regio Catalonië overweegt het alleszins. Verschillende vakbonden, actiegroepen en werkgevers sloten daar een overeenkomst om de siësta af te schaffen, omdat langere lunchpauzes ook langere werkdagen betekenen. Als de afschaffing er komt, zal het niet voor 2025 zijn.

In Catalonië ondertekenden 110 bedrijven, actiegroepen en bedrijven een overeenkomst om langzaamaan over te schakelen naar werkdagen zoals de rest van Europa. De meeste Catalanen willen af van de siësta omdat de dagen hierdoor veel langer zijn. Dat zegt ook VRT-correspondent Sven Tuytens die in Madrid woont: "Spanjaarden hebben lange werkdagen, meestal begint de dag voor hen al om 9 uur 's ochtends en de siësta om 14 uur. Daarna hervatten ze het werk rond 17 uur om door te gaan tot 20 uur 's avonds."

Catalanen voelen zich Europees

Enkel in de Catalaanse regio zijn ze actief bezig met de afschaffing van de siësta. Volgens Tuytens heeft dit te maken met het feit dat Catalanen willen aantonen dat ze verschillend zijn van Spanjaarden. "De siësta is meer een gewoonte of traditie uit Zuid-Spanje. Catalanen zijn meer bezig met Europa en voelen zich ook meer verbonden met Europa dan met hun eigen land." In oktober van dit jaar stemmen de Catalanen ook over de onafhankelijkheid van hun regio in een referendum.

De Catalaanse premier Carles Puigdemont staat alvast achter het pact. Op Twitter spreekt hij van "een noodzakelijk pact in een gemeenschap die elke dag meer geconnecteerd is en waarin omgaan met tijd meer dan ooit een factor is in het welzijn en gezondheid van werknemers."

Steun van oudergemeenschappen

In de rest van Spanje zijn ze minder bezig met de afschaffing van de siësta. "In andere Spaanse regio’s staan sommige oudergemeenschappen wel achter de afschaffing. Dit komt omdat de scholen al sluiten om 16 uur, waardoor ouders vaak moeite hebben met het vinden van naschoolse opvang. Buiten de Catalaanse regio wordt daar dus ook over gesproken, maar er zijn geen concrete beslissingen over gemaakt", zegt Tuytens.

Veranderen van tijdszone?

Spanjaarden zijn wel bezig met het veranderen van de tijdszone. Zo zouden ze opnieuw in dezelfde tijdszone willen leven waar Groot-Brittannië gebruik van maakt. Franco besloot namelijk na de Tweede Wereldoorlog om de tijdszone aan te passen aan die van Berlijn, omdat hij tijdens de oorlog een bondgenoot was van Duitsland. Een verandering van de tijdszone, een uur vroeger dan nu het geval is, zal er waarschijnlijk ook komen volgens Tuytens. "Er werd namelijk al een wetsvoorstel ingediend en als het uur verschil er komt, zal dit ook het geval zijn in Catalonië."

"Het wegvallen van de siësta of een verandering in uur zal een aanpassing zijn voor de Spanjaarden. Ze zullen in de middag minder uitgebreid kunnen eten dan ze nu doen. Voor Europese bedrijven zal het makkelijker zijn om in contact te staan met Spaanse bedrijven, want meestal sloten die bedrijven tussen 14 uur en 17 uur om daarna terug te werken tot 20 uur", aldus Tuytens nog.