Europa op zijn hoede voor de muskusrat en de wasbeerhond

De Europese Unie heeft haar lijst van zorgwekkende, uitheemse dier- en plantensoorten uitgebreid met 12 nieuwe soorten. Zo mag u binnenkort geen muskusratten meer kweken of geen ongelijkbladig vederkruid meer planten.
Een duo muskusratten

De Europese Unie wil met de lijst uitheemse soorten bestrijden, dieren en planten die hier normaal niet voorkomen. Door de soorten te bestrijden en de handel tegen te houden, wil de Unie de schade voor de natuur beperken.

Het is verboden de soorten de verhandelen, ze te bezitten of te kweken of ze vrij te laten in de natuur. Overheden zijn dan weer verplicht om toezicht te houden op de populaties en eventueel uit te roeien.

Welke dieren zijn aan de lijst toegevoegd?

Vogels & zoogdieren:

 • Nijlgans
 • Muskusrat
 • Wasbeerhond


Planten:

 • Reuzenberenklauw
 • Reuzenbalsemien
 • Zijdeplant
 • Gewone gunnera
 • Fraai lampenpoetsersgras
 • Japans steltgras


Waterplanten:

 • Smalle waterpest
 • Ongelijkbladig vederkruid
 • Alligatorkruid