Glyfosaatverbod gaat morgen in. Maar wie gaat dat controleren?

Het verbod om glyfosaat te gebruiken is afgelopen vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse regering en staat vandaag in het Staatsblad. Vanaf morgen mogen particulieren geen onkruid meer verdelgen met pesticiden waar glyfosaat in zit. In Wallonië is glyfosaat al sinds begin juni verboden.
©DELEU/Eurekaslide

In het voorjaar kondigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een verbod op het particulier gebruik van glyfosaat aan. Het populairste product met glyfosaat is Roundup, heel veel mensen spuiten het op het onkruid in hun tuin.

Er was opschudding over het chemische bestanddeel glyfosaat toen bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed. Monsanto wilde voorkomen dat glyfosaat kankerverwekkend zou worden genoemd. In Wallonië werd het gebruik van glyfosaat begin juni al verboden. Professionelen mogen nog wel werken met de onkruidverdelger.

Kopen en verkopen mag

Het verbod slaat alleen op het gebruik door particulieren. Glyfosaat mag nog wel verhandeld worden. Iedereen kan dus flesjes Roundup blijven kopen in het tuincentrum en dan bijvoorbeeld een beroepstuinier aanspreken om zijn onkruid te komen verdelgen.

"We willen een signaal geven", zegt Jan Pauwels, de woordvoerder van minister Schauvliege. "Glyfosaat kan gevaarlijk zijn als een leek het gebruikt. Een professional, iemand met een fytolicentie, weet welke hoeveelheden mogen gespoten worden en hoe het product het beste wordt toegepast."

Eind dit jaar uit de rekken

Aan de absurde situatie - wel kopen maar niet gebruiken - komt nog dit jaar een einde. Het gebruik van glyfosaat is Vlaamse materie, de handel is een federale bevoegdheid. Eind april heeft federaal minister van Landbouw Borsus in het parlement een verbod aangekondigd. Tegen eind dit jaar zouden particulieren geen glyfosaat meer mogen kopen.

Wie controleert?

Kopen mag dus, gebruiken niet. Maar wie gaat dat controleren? "In principe kunnen verschillende mensen ingrijpen", zegt Jan Pauwels. Als de wijkagent iemand in de tuin glyfosaat ziet spuiten, kan hij hem erop aanspreken. Ook de milieu-inspectie is bevoegd of gemeentelijke toezichthouders. Maar we gaan geen controleurs op pad sturen. In de praktijk zal er alleen opgetreden worden als er incidenten zijn of na een klacht".