Groenen en DéFI hebben princiepsakkoord over "goed bestuur"

De twee groene partijen Ecolo en Groen hebben een princiepsakkoord gesloten met de radicaal-Franstalige partij DéFI over "goed bestuur". De drie zullen de voorstellen nu voorleggen aan de andere partijen in het Brussels Parlement. "Wij hebben ons huiswerk nu gemaakt", reageert Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

In de voorstellen over goed bestuur staan zoals verwacht onder meer maatregelen over decumul: burgemeesters en schepenen zouden niet meer als parlementslid mogen zitten en privé-inkomsten zouden meetellen voor het loonplafond van politici.

De drie partijen gaan het princiepsakkoord nu voorleggen aan hun achterban. Morgen om 16 uur geven ze een gezamenlijke persconferentie. Daarna zullen ze de voorstellen ook voorleggen aan de andere partijen in het Brussels Parlement. En dan zou duidelijk moeten worden wie nog met wie wil praten over een al dan niet nieuwe coalitie.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci wil nu dat het snel gaat. "Wij hebben ons huiswerk gemaakt rond politieke vernieuwing. We kijken nu naar de andere Nederlandstalige partijen in Brussel. Nu is het tijd om met de hele politiek stappen vooruit te zetten en het vertrouwen te herstellen."