Schauvliege komt landbouwers mogelijk tegemoet na droogte van dit voorjaar

De droogte van het voorjaar 2017 is bestempeld als uitzonderlijk. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) start daarom de procedure voor het Landbouwrampenfonds.
Nicolas Maeterlinck

Tussen begin en april en eind juni heeft het erg weinig geregend. Zo weinig dat het KMI de droogte als uitzonderlijk bestempelt. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) start daarom de procedure voor het Vlaams Landbouwrampenfonds.

Landbouwers kunnen de geleden droogteschade doorgeven aan de gemeenten. Die moeten dan de voorlopige schade en de oorzaak vaststellen. De Vlaamse regering legt vast voor welke gemeenten de schade wordt erkend. Wanneer de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt kan er sprake zijn van een erkenning als landbouwramp.

Ruime periode

De landbouwsector dringt er al langer op aan dat de droogte van het voorjaar wordt erkend als landbouwramp. Maar volgens een eerdere analyse van het KMI was de periode tussen begin mei en midden juni niet uitzonderlijk droog. Zo kwam de droogte in die periode niet in aanmerking voor de erkenning als landbouwramp.

Het KMI nam nu een iets ruimere periode onder de loep (1 april - 30 juni) en komt tot de conclusie dat er voor die bredere periode wél sprake is van een uitzonderlijke droogte. "De conclusie van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar, luidt dat het in 150 Vlaamse gemeenten inderdaad om een uitzonderlijke situatie ging", luidt het.