We gaan steeds vaker naar de dokter en we doen dat ook vaker 's avonds en 's nachts

Het totaal aantal consultaties bij de huisarts is vorig jaar met 1,7 procent gestegen. Dat komt vooral omdat patiënten die recht hebben op een verhoogde terugbetaling meer naar de huisarts gaan. Opvallend: de Belg gaat steeds vaker 's avonds en 's nachts naar de dokter. De cijfers staan in de Artsenkrant.

Patiënten die recht hebben op een verhoogde terugbetaling moeten sinds oktober 2015 alleen nog het remgeld (ongeveer 1 euro) betalen bij de huisarts. De rest van zijn ereloon rekent de huisarts rechtstreeks af met het ziekenfonds. Dat is de zogenoemde derdebetalersregeling.

Uit de cijfers van de Artsenkrant blijkt ook dat we steeds vaker 's avonds en 's nachts naar de dokter gaan. Tussen 21 uur 's avonds en 8 uur 's morgens steeg het aantal dringende doktersraadplegingen fors, met meer dan 50 procent ten opzichte van vorig jaar.

Huisbezoeken blijven dan weer in aantal afnemen, een trend die al jaren te zien is. Het aantal huisbezoeken 's avonds nam, tegen de trend in, wél toe. Hun aantal steeg met bijna zes procent.