"Heffing op effectenrekening komt neer op onrechtstreekse vermogensbelasting"

Professor fiscaal recht Michel Maus is verrast door het idee van een heffing op effectenrekeningen. Dat idee ligt op de tafel van de begrotingsonderhandelingen van de federale regering. Maus noemt het een onrechtstreekse vermogensbelasting, "terwijl men zich wel verzet tegen een meerwaardebelasting op aandelen".

Voor alle duidelijkheid, de heffing op effectenrekeningen is nog maar een idee, dat op de onderhandelingstafel ligt. De premier heeft het uitgewerkt en voorgelegd aan de onderhandelaars. Die waren niet meteen tegen en dat zou kunnen betekenen dat de maatregel levensvatbaar is.

Concreet zou het om een belasting gaan op effectenrekeningen, een soort zichtrekening, maar dan voor aandelen en obligaties, met een waarde boven 1 miljoen euro. Daarop zou een belasting komen van 0,01 procent, al staan die bedragen zeker nog niet vast.

Onrechtstreekse vermogensbelasting

Professor fiscaal recht Michel Maus liet in "Terzake" zijn licht schijnen op het idee. "Ik vind het zeer bizar dat men zich hard verzet tegen een meerwaardebelasting op aandelen, maar dat men nu plots voorstander lijkt te zijn van een heffing op effectenrekeningen."

"Het zou gaan om een abonnementsheffing, die ingehouden wordt door de banken, maar die doorgerekend wordt naar de klanten. Dat komt neer op een onrechtstreekse vermogensbelasting, wat een stap verder gaat dan een meerwaardebelasting op aandelen."

Maus is verrast dat deze regering over de maatregel nadenkt. "Als een centrumrechtse regering een dergelijke heffing invoert, moet men zich afvragen wat een centrumlinkse regering gaat doen. De roerende voorheffing is in vijf jaar tijd vijf keer verhoogd. Ik sluit niet uit dat met deze heffing hetzelfde zou gebeuren."

Kapitaalvlucht

De professor waarschuwt voor kapitaalvlucht. "Is deze maatregel wel verstandig? Men kan zo de grote vermogens treffen, maar in Frankrijk hebben we gezien dat zulke grootverdieners er niet voor terugdeinzen om met hun kapitaal het land te verlaten."

Een ander idee dat op tafel ligt, het verhogen van de fiscale aftrek voor pensioensparen, vindt Maus op het eerste gezicht goed nieuws, maar hij staat wel stil bij de kostprijs. "Als iedereen er gebruik van zal maken, kost dat veel geld. Wie gaat dat betalen? Hoe gaat men dat compenseren?"

Bekijk hier het integrale gesprek in "Terzake":