Aboriginals al zeker 65.000 jaar in Australië

De ontdekking van zo'n 11.000 archeologische voorwerpen in het noorden van Australië toont aan dat de Aboriginals al zeker 65.000 jaar op het continent leven. Dat is zo'n tienduizend jaar langer dan voordien gedacht.

Een team van archeologen kwam tot die conclusie op basis van opgravingen in de grot van Madjedbe, in het noorden van Australië. In de jaren zeventig werden in die grot al sporen ontdekt die suggereerden dat de eerste mensen tussen de vijftig- en zestigduizend jaar geleden op het continent aankwamen. 

Die theorie moet nu bijgesteld worden, want bij de meest recente opgravingen in de diepste gesteentelaag van de grot ontdekten archeologen zo'n 11.000 nieuwe voorwerpen. De oudste daarvan, bijlen en wetstenen, zijn meer dan 65.000 jaar oud. Daarnaast werden ook maalstenen voor graan en grote hoeveelheden gemalen oker aangetroffen.

De ontdekking impliceert dat de Aboriginals al in Australië leefden voordat de zogenoemde megafauna uitgestorven was. Tot nu toe werd aangenomen dat de aankomst van de eerste mensen aan de basis lag voor de ondergang van die gigantische dieren.