Opnieuw meer vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel

Er kamperen de laatste tijd opnieuw een pak meer vluchtelingen in de buurt van het Noordstation in Brussel. Vooral in het Maximiliaanpark overnachten er steeds meer transitmigranten. Momenteel is er sprake van een 300-tal mensen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wilt dat er maatregelen komen om een Belgisch Calais te voorkomen.

Wij telden vanmiddag minstens 100 vluchtelingen in het Maximiliaanpark, de Brusselse politie telde er begin deze week een zo’n 150 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen spreekt van een 300-tal transitmigranten. Dat is lang niet zo veel als twee jaar geleden, toen de vluchtelingencrisis een hoogtepunt bereikte en er ruim 3000 mensen in het Maximiliaanpark kampeerden. Maar de situatie is nu ook anders: in 2015 ging het vooral over vluchtelingen die in ons land asiel wilden aanvragen. Momenteel treffen we vooral ‘transitmigranten’ aan in het park. Dat zijn vluchtelingen die op doorreis zijn en dus niet in België willen blijven.

Anna uit Ethiopië

Het park wordt hoofdzakelijk bezet door mensen die afkomstig zijn uit de Hoorn van Afrika. En bijna allemaal hebben ze dezelfde bestemming: ze willen een nieuw leven opbouwen in Engeland. Een van hen is Anna, een 17-jarig meisje uit Ethiopië. Ze vertelt ons hoe ze via Soedan, Libië en Italië uiteindelijk in het Maximiliaanpark is beland. Het is haar droom om in Engeland te gaan studeren en dokter te worden. Haar familie denk dat ze het goed stelt, maar de realiteit is harder. Daarom doet Anna haar verhaal anoniem:

Vluchtelingenwerk versus Francken

Vluchtelingenwerk Vlaanderen pleit nu voor een onthaalcentrum voor transitmigranten. “Een centrum dat onderdak, voedsel, medische hulp en informatie over hun rechten en plichten kan aanbieden”, verduidelijkt directrice Charlotte Vandycke. “We kunnen ons zelfs baseren op expertise uit het verleden: eind 2015 werden de WTC-gebouwen ingezet om vluchtelingen te onthalen. Mochten we momenteel opnieuw zo’n maatregelen nemen, dan vermijden we een toestand zoals in Calais”.

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ziet dat niet zitten. “De huidige situatie is niet vergelijkbaar met de crisisopvang in 2015,” zegt zijn woordvoerster Katrien Jansseune. “Ten eerste dienen de transitmigranten geen asielaanvragen in bij ons, dus hebben ze wettelijk gezien geen recht op opvang. En mochten we officiële opvang organiseren, dan zouden we gedogen dat mensen die geen verblijf willen in België een eigen statuut creëren.”