Regering past voorstel rond minimale dienstverlening bij spoorstakingen aan

Mobiliteitsminister François Bellot (MR) heeft zijn wetsvoorstel rond een minimale dienstverlening op het spoor aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. Werknemers moeten niet langer vier dagen, maar wel 72 uur op voorhand aangeven of ze al dan niet mee staken. Bovendien kunnen ze tijdens een staking van meerdere dagen nog van idee veranderen. Het voorontwerp van wet is vandaag in de ministerraad goedgekeurd.

In zijn eerste voorontwerp rond een gegarandeerde dienstverlening voor het spoor kwam Bellot met het 8-4-1-principe op de proppen. De stakingsaanzegging moest ten laatste acht dagen op voorhand gebeuren en vier dagen voor de staking moest elk personeelslid aangeven of het aan de actie deelneemt of niet. Wie dat niet doet, riskeert een sanctie. Bedoeling is dat de NMBS een dag voor de staking een alternatief vervoersplan kan bekendmaken aan de reizigers.

De tekst kwam zonder kleerscheuren door de ministerraad, maar stuitte bij de Raad van State op kritiek. Werknemers vier dagen op voorhand al laten beslissen of ze al dan niet mee staken, waarna ze niet meer van idee kunnen veranderen, kan voor de Raad van State niet. Die termijn moest korter.

72 uur in plaats van 4 dagen

Met die opmerking heeft Minister Bellot nu rekening gehouden. Als de staking maar één dag duurt, moeten de werknemers ten laatste 72 uur op voorhand aangeven of ze mee staken. Als er meerdere dagen gestaakt wordt, geldt hetzelfde, maar de werknemers zijn dan niet verplicht zich daar de hele stakingsperiode aan te houden. Wie eerst beslist had niet te staken maar dit vanaf een bepaalde dag wel wil doen, moet dat 72 uur op voorhand aangeven. Wie het werk tijdens de staking weer wil hernemen, krijgt 48 uur de tijd om dat aan de directie mee te delen.

Het aangepaste voorontwerp van wet is goedgekeurd in de ministerraad en wordt in een volgend stadium voorgelegd aan het parlement. Minister Bellot liet eerder al weten dat de invoering ervan alvast niet voor de start van het nieuwe schooljaar rond zal zijn.