Reynders: "Geen twijfel over wil regering om operatie Sophia voort te zetten"

Voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kan er geen twijfel bestaan over het standpunt van de regering in verband operatie Sophia, de Europese operatie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse Zee. De regering wil dat die wordt voortgezet, en zelfs wordt uitgebreid naar de Libische territoriale wateren en de Libische kust. Reynders verduidelijkte het regeringsstandpunt in de Kamer.

Voor alle duidelijkheid: operatie Sophia, waaraan ook het Belgische fregat Louise Marie deelneemt, is een Europese operatie gericht tegen smokkelaars en mensenhandel in de Middellandse Zee. In de marge van die missie worden marineschepen ook wel eens ingezet om bootvluchtelingen te redden, maar dat is geenszins de hoofdopdracht.

Afgelopen weekend had staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) twijfels geuit toen hij het over het aanzuigeffect van reddingsoperaties op de Middellandse Zee had. De oppositie, maar ook meerderheidspartij Open VLD wilde nu wel eens van Reynders het officiële regeringsstandpunt horen. "Staatssecretaris Francken herleidt de Belgische militaire schepen tot de veerdienst voor gelukszoekers die naar Europa komen en spreekt over een aanzuigeffect dat niet bewezen is", zegt Kamerlid Tim Vandepunt (Open VLD). "Zijn stijl over zo'n gevoelig onderwerp is niet die van onze liberale partij."

"Wij pleiten voor de uitbreiding van de operationele zone naar de territoriale wateren van Libië en de kustzone van het Libische grondgebied", zegt Reynders. Operatie Sophia loopt nog tot eind deze maand, maar België wil dus dat de EU die verlengt en zelfs uitbreidt.

"Er bestaat geen enkele twijfel over de wil van de Belgische regering om aan deze operatie deel te nemen", aldus Reynders. "Ik wil daaraan nog toevoegen dat wij er altijd zullen zijn als er ook maar één iemand moet worden gered in de Middellandse Zee."

Applaus op alle banken in de Kamer, meerderheid en oppositie. Reynders heeft overigens niet gezegd waar die geredde bootvluchteling moet worden aan wal gebracht.