SP.A en PS steunen voorstellen voor goed bestuur in Brussel

Zowel de Vlaamse als de Franstalige socialisten geven vandaag te kennen dat ze de voorstellen van de groenen en DéFI voor goed bestuur steunen. Vooral de steun van de PS is opmerkelijk, want net die partij is de voorbije maanden meer dan eens in het nieuws gekomen in verband met affaires die wijzen op een gebrek aan goed bestuur.

Het lijkt ironisch: volgens Laurette Onkelinx, topvrouw van de Brusselse PS, weerspiegelen de voorstellen van de groenen en DéFI de dynamiek van verandering van bestuur in Brussel. Volgens haar wil de PS meewerken aan de verandering van het politieke bestuur, wat ook de toekomst mag zijn van de Brusselse regering in de huidige politieke impasse aan Franstalige kant.

"Het is een prioriteit om het vertrouwen van de burger in onze democratie te herstellen, en dat moet via ambitieuze hervormingen op ethisch vlak en op het vlak van burgerparticipatie", aldus Onkelinx. Volgens haar sluit een deel van de voorstellen van Ecolo/Groen en DéFI nauw aan bij de voorstellen die al door de Franstalige en Nederlandstalige meerderheidspartijen en door de oppositie in het parlement zijn voorgelegd aan de commissie 'bestuur'. Het gaat onder meer over voorstellen over transparantie rond mandaten en vergoedingen.

De afgelopen maanden zijn een aantal Brusselse PS'ers in opspraak gekomen. Oud-burgemeester Yvan Mayeur en oud-schepen Pascale Peraïta zijn zelfs uit de partij gezet in verband met hun rol in de Samusocial-affaire. Daarnaast is vooral de Luikse PS in de problemen geraakt door het Publifin-schandaal.

"Wij zijn bondgenoot"

Minder verrassend is de steun van SP.A voor de voorstellen van de groenen en DéFI. "Wij zijn een bondgenoot, dat is duidelijk. Een aantal van de voorstellen rond decumul en het plafonneren van verloningen voor politici hebben we eerder dit jaar zelf al doorgevoerd in onze partij. We hebben er ook altijd voor gepleit die te veralgemenen en steunen de voorstellen die nu op tafel liggen. Een aantal zaken kunnen nog duidelijker of scherper, maar daarvoor zullen we met voorstellen komen", zeggen partijvoorzitter John Crombez en Brussels minister Pascal Smet.

"De Brusselse structuren moeten eenvoudiger en transparanter. Parallel hiermee moeten ook de werkzaamheden rond de hervormingen van Brussel opstarten zonder taboes. Deze moeten losstaan van het debat en de stemmingen rond governance. Het is een strijd die we al lang voeren in deze stad. Laat ons van dit moment gebruikmaken om er ook effectief werk van te maken", aldus nog Crombez en Smet.