Eyskens: "Grensoverschrijdend gedrag N-VA stuit tegen de borst"

Oud-premier en minister van Staat Mark Eyskens (CD&V) reageert na "de bakken drek" die hij over zich heen heeft gekregen na kritiek op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Hij blijft erbij dat wat Francken over de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee zegt haaks staat op de meest elementaire moraal.

"Ik kan tot op zekere hoogte begrijpen dat de publieke opinie zeer angstig en negatief reageert op migratiestromen", zegt Mark Eyskens in De Morgen. "Maar in plaats van onze ethiek te verdedigen, zijn er twee partijen die dat buikgevoel schaamteloos exploiteren om politieke punten te scoren: Vlaams Belang en N-VA. Dat is moreel grensoverschrijdend gedrag en het stuit tegen de borst."

Afgelopen weekend zei staatssecretaris Theo Francken aan VTM dat de reddingsoperaties op de Middellandse Zee een aanzuigeffect hebben. "Hij heeft vroeger nog gezegd dat we beter niet tussenbeide komen omdat dat een aanzuigeffect zou creëren. Dan lees ik tussen de regels: laat ze maar verdrinken. Als we niets doen en die sukkelaars laten ronddobberen en verdrinken, zal dat geen aanzuig- maar een afschrikkingseffect creëren. Dat is zijn boodschap."

Voor alle duidelijkheid: Francken heeft niet met zoveel woorden gezegd dat vluchtelingen op zee niet mogen worden gered. Hij wil wel dat ze naar Libië worden teruggebracht. "En is dat humanitair verantwoord?", vraagt Eyskens luidop. "Volgens heel wat ngo's niet. Er heerst grote chaos in Libië."

Selectief migratiebeleid

"Er is nog iets anders wat Francken nooit uitlegt: Europa zal de komende jaren veel migranten nodig hebben. Anders sterven we uit." Dat moeten de mensen ook weten, vindt Eyskens. "Behalve ethische zijn er ook pragmatische redenen om anders om te gaan met migratie. Het juiste antwoord is in elk geval niet: laat ze maar verdrinken."

Eyskens is voor een selectief migratiebeleid. "Maar vluchtelingen hebben recht op onze hulp, dat is onbetwistbaar." Voor hem getuigt wat Francken zegt "van een maatschappelijke hardheid die haaks staat op de meest elementaire moraal."

"Oorlogspiloten die hun slachtoffers niet zien"

"Regeren met de N-VA is moeilijk, ja, dat begint te wringen, dat is pijnlijk", aldus de ouderdomsdeken van CD&V. "Wij zijn zo niet. Maar de regering laten vallen, is natuurlijk uitgesloten." 

Eyskens lag de voorbije dagen onder vuur op de sociale media. "Na mijn kritiek op Francken heb ik bakken drek over mij heen gekregen. Ik laat mij vertellen dat de N-VA een team van mensen heeft die dat systematisch doen."

Van dergelijke uithalen ligt de oud-premier niet wakker. "Ik vergelijk die mensen op sociale media met oorlogspiloten die bommen gooien zonder dat ze zien welke slachtoffers ze maken. Men schiet er maar op los zonder te beseffen wat men aanricht. Ik vind het treurig, die zedenverwildering."