Poolse Senaat keurt omstreden justitiehervorming goed

De Poolse Senaat heeft afgelopen nacht ingestemd met de omstreden wet op de hervorming van justitie, ondanks toenemend binnen- en buitenlands protest. Alleen president Duda moet nu nog groen licht geven. De regering zal voortaan haar eigen rechters kunnen benoemen in het Hooggerechtshof.

Ondanks alle tegenkanting werd het wetsontwerp afgelopen nacht goedgekeurd in de Senaat, met 55 senatoren voor, 23 tegen en 2 onthoudingen. Woensdag raakte het al zonder kleerscheuren door de Kamer, waardoor de hervorming nu definitief in de steigers lijkt te staan. Enkel president Andrzej Duda moet zijn zegen nog geven, maar dat is louter een formaliteit, hij is zelf lid van de regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid). Hij heeft 21 dagen de tijd om het wetsontwerp te ondertekenen.

De wet regelt dat het parlement bepaalt wie er wordt benoemd bij de Raad voor de Rechtspraak. Die Raad regelt de benoemingen bij onder meer het Poolse Hooggerechtshof. De regering zou op die manier dus zelf kunnen kiezen welke rechters ze benoemt in het Hooggerechtshof.

Donderdagnacht kwamen tienduizenden Polen nog op straat tegen de verregaande hervorming van het justitieapparaat. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten tikten de conservatieve PiS  al op de vingers. De Europese Commissie vroeg de Polen woensdag nog om de hervormingen van het justitieapparaat on hold te zetten en dreigde zelfs met het inroepen van artikel 7 van het Europese verdrag, dat tot de opschorting van het Poolse stemrecht kan leiden.

De goedkeuring in de Senaat beroert opnieuw de gemoederen. Voor het parlementsgebouw kwamen net na de stemming opnieuw manifestanten samen. De oppositie vreest dat de regering de rechterlijke macht naar zich toe probeert te trekken.