Duizenden taoïsten betogen tegen wierookverbod in Taiwan

In Taipei, de hoofdstad van het Aziatische land Taiwan, hebben 10.000 mensen betoogd tegen plannen van de regering om het verbranden van wierook in tempels aan banden te leggen. De manifestanten zijn boos omdat het verbranden van wierook een essentieel onderdeel zou zijn van hun taoïstische religie.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Het was een kleurrijke betoging, waarin de deelnemers grote godenbeelden met zich meedroegen en zich gehuld hadden in gewaden waarin ze de goden zelf afbeelden.

Aanleiding was een gerucht dat de Taiwanese regering van plan zou zijn om het verbranden van wierook en namaak papieren geld in tempels te verbieden. De regering ontkent dat en zegt dat ze enkel plannen heeft om die praktijken te beperken. 

Zo is uit een onderzoek van het ministerie van Gezondheid gebleken dat in tempels waar wierook of papiergeld verbrand wordt, het gehalte van een ongezonde stof tot 60 keer hoger ligt dan de drempel die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als limiet is voorgesteld. Ook milieugroepen waarschuwen voor gevaarlijke chemische stoffen die vrijkomen als wierook of papiergeld verbrand worden. 

Dat verbranden is erg gebruikelijk in taoïstische en boeddhistische tempels en dat zijn de belangrijkste religies op Taiwan. 

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Volg de Weg (Tao)

Het taoïsme (daoïsme eigenlijk) is naast het boeddhisme en het confucianisme één van de drie grote levensbeschouwingen in China. De oorsprong zou teruggaan tot de wijsgeer Laozi uit de 6e en 5e eeuw voor Christus. Die zou de auteur zijn van de "Tao Te Ching" of "Daodejing", een klassiek werk in de Chinese literatuur.

Volgelingen van de Tao/Dao ("de weg") wordt aangeraden een ethnische verantwoorde levensstijl te volgen in overeenstemming met de natuur. Het centrale concept is "wu wei", wat vertaald wordt als niets (kwaad) doen of meegaan met de natuur en het taoïsme staat in die zin tegenover de meer strakke moraliteit van het confucianisme.

Het taoïsme kent zowel een zeer filosofische als een meer volkse variant, waarbij godenverering centraal staat. Het taoïsme komt vooral voor in China en door mensen van Chinese afkomst bewoonde gebieden zoals Taiwan, Singapore en Zuidoost-Azië.