169 Jongvolwassenen met beperking krijgen budget voor zorg en ondersteuning op maat

Intussen hebben 169 jongvolwassenen met een beperking zorgcontinuïteit gekregen via een persoonsvolgend budget (PVB). Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met dat budget bepalen ze zelf hun eigen zorg en ondersteuning.

Het is een stap in de richting van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. Die moet er komen in 2020.

Sinds begin januari hebben tienduizenden volwassenen met een beperking de overstap gemaakt naar persoonsvolgende financiering (PVF), het systeem waarmee personen met een handicap meer zelf hun zorg en ondersteuning kunnen aansturen.

Voor minderjarigen is dat systeem er (nog) niet, maar het wordt wel voorbereid tegen 2020. Voor sommige groepen jongvolwassenen willen de Vlaamse regering en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) dit nu al mogelijk maken. Het gaat dan met name om de groep jongvolwassenen die men zorgcontinuïteit wil geven.

Die continuïteit moet helpen mee een einde te maken aan de onzekerheid van ouders die niet zeker weten wat er met de zorg van hun zoon/dochter met een handicap zal gebeuren na de 18e verjaardag. Nu bestaat er vaak wel al de mogelijkheid om de zorg in de minderjarigenvoorziening voort te zetten tot de 26e verjaardag, maar echt volledige zorgcontinuïteit blijft dan soms een probleem.

Om sneller aan die problematiek te verhelpen wordt het PVF-systeem voor deze groep nu al stapsgewijs ingevoerd. In eerste instantie gaat het dan om de 169 jongvolwassenen die deze maand hun persoonsvolgend budget ter beschikking kregen. Zo blijkt uit cijfers van het VAPH. De komende jaren wil de Vlaamse regering verder stapsgewijs middelen vrijmaken om telkens de oudste jongvolwassenen de overstap naar PVF te laten maken.

Ondersteuningsplan opstellen kan al vanaf 17 jaar

Het VAPH wijst er ook op dat jongeren al op hun 17e kunnen beginnen met het opstellen van hun ondersteuningsplan. Dat is het plan waarin de persoon met een handicap zorgvuldig in kaart brengt wat zijn ondersteuningsnood is. Dat plan is ook nodig om een persoonsvolgend budget of een verhoging ervan aan te vragen. Net omdat die procedure wat tijd in beslag kan nemen, wordt aangeraden om niet te lang te wachten met het opstellen ervan.