1 op de 20 pasgeboren baby's kreeg vorig jaar dubbele achternaam

Van de 104.227 baby's die vorig jaar in ons land geboren werden, kregen er 5.526 een dubbele naam. In de meeste gevallen kwam hierbij de naam van de vader vooraan. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

Sinds de wet van 8 mei 2014 kunnen ouders voortaan uit vier familienamen kiezen voor hun kinderen: die van de vader, de moeder of een combinatie van beide met hetzij deze van de vader of de moeder vooraan. De uitzondering is als er in het gezin al kinderen uit dezelfde moeder en vader geboren werden. In dat geval blijven wat de naamgeving betreft de vroegere bepalingen gelden.

Van de 104.227 Belgische kinderen die in 2016 geboren werden, kregen er 5.526 - of 5,3 procent - een dubbele naam. In 4.690 gevallen kwam hierbij de naam van de vader vooraan, in de 836 andere de naam van de moeder.

In Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk gewest kiezen ouders méér voor dubbele namen

Verhoudingsgewijs wordt in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer voor dubbele namen gekozen. In Wallonië kregen 2.419 kinderen (7,06 procent) een dubbele achternaam, in Brussel 963 keer (8,18 procent) en in Vlaanderen 2.144 keer (3,67 procent).

Van de 45 en 46 internationale adopties van kinderen waarvan de dossiers in 2016 in respectievelijk het Nederlands en Frans geregeld werden konden de ouders achtereenvolgens 27 en 35 keer de achternaam vrij kiezen. Bij de Nederlandstalige dossiers werd 25 keer gekozen voor de naam van de adoptievader en 2 keer voor een dubbele naam met telkens eerst de naam van de adoptievader. Aan Franstalige kant werd 26 keer de naam van de adoptievader genomen en 9 keer een dubbele naam, waarvan in één geval de naam van de adoptiemoeder als eerste.