Ouders van baby Charlie geven juridische strijd op

De ouders van de Britse baby Charlie geven hun juridisch gevecht op om hun terminaal zieke kind van 11 maanden naar de Verenigde Staten te brengen. Daar zou het een zeer dure experimentele behandeling kunnen krijgen. Maar de Britse specialisten in het ziekenhuis waar hij nu ligt, verzetten zich daartegen. Volgens hen is de kans om Charlie te redden onbestaande en zou de baby alleen maar meer lijden. Daarop begonnen de ouders een lange juridische strijd, die ze nu dus opgeven.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Charlie Gard werd elf maanden geleden in West-Londen geboren met een bijzonder zeldzame aandoening waardoor zijn spieren alsmaar verder verzwakken en zijn hersenen aangetast worden. In de hele wereld zouden er op dit ogenblik maar 16 kinderen zijn die geboren werden met dat zogenoemde mitochondriaal-DNA-depletiesyndroom, een aandoening die meer voorkomt op latere leeftijd.

Volgens de Britse specialisten in het Great Ormond Street Hospital, waar Charlie verzorgd wordt, is hij ongeneeslijk ziek en zou elke verdere behandeling het kind alleen maar nodeloos doen lijden.

Maar de ouders wilden hun kind naar de Verenigde Staten overbrengen, waar een experimentele behandeling volgens hen enige kans op succes zou hebben. Daarvoor hadden ze al ongeveer 1,5 miljoen euro ingezameld.

Ouders leggen zich neer bij eerdere juridische uitspraken

Omdat de behandelende artsen zich verzetten tegen het transport van de baby, spanden de ouders een rechtszaak aan, die begon in maart en die ze nu dus opgegeven hebben. Alle Britse rechtbanken, tot en met het Supreme Court, volgden het standpunt van de eerste rechter, die stelde dat het kind waardig moet kunnen sterven en dat de artsen het recht hebben om de beademingsapparatuur stil te leggen.

En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verklaarde zich eind juni onbevoegd. Volgens de ouders heeft de betrokken Amerikaanse dokter laten weten dat het te laat is geworden voor een eventuele behandeling in de Verenigde Staten. Daarom leggen ze zich neer bij de eerdere juridische uitspraken.

Baby Charlie wordt nu overgebracht naar de palliatieve afdeling van het ziekenhuis. Met het opgehaalde geld willen de ouders een stichting oprichten die kinderen met het mitochondriaal-DNA-depletiesyndroom zal steunen en zo de herinnering levend houden aan baby Charlie.