Poolse president Duda stelt veto tegen hervorming justitie

De Poolse president Andrzej Duda gaat zijn vetorecht gebruiken om de omstreden justitiehervorming in het land tegen te houden. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Door die hervorming zou het Poolse parlement de rechters van het Hooggerechtshof zelf kunnen benoemen. Tegen de wet was veel straatprotest in Polen.

Net voor de toespraak van de president maakte de conservatieve Poolse regering bekend dat het hoe dan ook zal vasthouden aan de justitiehervorming, ondanks het veto van president en partijgenoot Duda. “We zullen niet toegeven aan de druk van de straat en het buitenland”, zei eerste minister Beata Szydlo op de staatstelevisie.

Ze betreurde ook dat het presidentiële veto de hervorming heeft “vertraagd”. "Het veto wordt door vele eerlijke burgers gezien als een aanmoediging voor zij die strijden om een onrechtvaardig systeem in stand te houden, het systeem van de grote en kleine misbruiken en de onderdrukking", aldus de eerste minister.

Het wetsvoorstel heeft de voorbije dagen massale manifestaties uitgelokt in de Poolse straten. Ook de Europese Commissie sprak al dreigende taal aan het adres van de Poolse regering. Maar volgens de conservatie partij Recht en Rechtvaardigheid zijn de hervormingen noodzakelijk om het juridisch systeem te rationaliseren en de corruptie in de “kaste” van rechters te bestrijden.

President Duda keert zich nu dus tegen zijn partijgenoten, door te zeggen dat hij de wetten niet zal onderteken. Dat betekent dat het parlement zich opnieuw over de kwestie moet buigen. De president bevestigde wel dat een hervorming van justitie noodzakelijk is, maar dat die moet beantwoorden aan de Grondwet.