Proces geweigerde Tomorrowland-gangers begonnen

In Brussel is het proces begonnen van drie mensen die niet naar het dancefestival Tomorrowland in Boom mogen gaan. Ze hadden alle drie een ticket voor komend weekend. Maar na een screening door de federale politie is hun de toegang geweigerd, omdat ze een veiligheidsrisico zouden vormen. De drie ontkennen dat, en eisen nu toch toegang.

De drie festivalgangers dagen de Belgische staat, de organisator van Tomorrowland, en de gemeentes Boom en Rumst voor de rechter in kort geding. "De essentie van de zaak is: zijn wij nog burgers van een vrij land, van een rechtsstaat? Of zijn we burgers van een politiestaat?", zegt hun advocaat Kris Wagner.

"Mijn cliënten krijgen te horen dat ze een veiligheidsrisico vormen, zonder enige uitleg. De federale politie zegt in Terzake dat ze mensen hebben geweigerd die "een veelheid van zware feiten" zouden hebben gepleegd. Maar alle drie mijn cliënten hebben een blanco strafblad. Eén van de drie is zelfs veiligheidsexpert in een kerncentrale, waarvoor hij een grondige screening doorstaan heeft. Zij worden nu zwaar gestigmatiseerd door deze weigering. Daardoor zijn ze erg aangedaan. Ze kunnen aan hun vrienden ook niet uitleggen wat er gaande is, want ze krijgen geen informatie."

Volgens de advocaat maken de drie geweigerde Tomorrowlandgangers ook geen bezwaar tegen extra controle: "Ze vragen zelfs niet dat ze op dezelfde manier behandeld worden als andere festivalgangers. Moeten ze extra controles ondergaan? Geen probleem. Ze vragen alleen toegang tot het festivalterrein."

Privacycommissie

De drie klagers lieten ook de Privacycommissie oproepen, om haar standpunt uit te leggen: "Volgens ons is die profiling onwettig. Het is een aantasting van het privéleven, waar geen wettige basis voor bestaat. De festivalgangers werden ook niet gewaarschuwd dat hun gegevens zouden worden gecontroleerd, en wat de criteria voor de controle zouden zijn. Iedereen die het festivalterrein wil binnenkomen, wordt bovendien sowieso al grondig gefouilleerd. Zo’n screening is dus niet nodig. En de geweigerde mensen lopen het risico om gestigmatiseerd te worden", vat de advocaat van de Privacycommissie samen.

De advocaat van de Belgische staat is het niet eens met de klacht: "Dit is geen zaak voor de kortgedingrechter. Het gaat om een veel diepgaandere zaak, waar een maatschappelijk debat aan vasthangt. Laat ons dat niet afhandelen met een proces in kort geding. Bovendien hebben de klagers ongelijk. In de Algemene Voorwaarden van Tomorrowland staat dat de persoonsgegevens van festivalgangers verwerkt kunnen worden om veiligheidsredenen. Dat is duidelijk. De federale politie heeft 500 mensen individueel gescreend, en heeft geval voor geval een afweging gemaakt. Daarna hebben 38 mensen de boodschap gekregen dat ze het festivalterrein niet mogen betreden. In het kader van de veiligheid verbiedt de wet dat we bekendmaken waarom die toegang hun geweigerd wordt. We begrijpen dat ze daar niet gelukkig mee zijn. Maar het is de wet."

De advocaat van de Belgische staat stelt zich ook vragen bij de eisen van de 3 festivalgangers: "De Belgische staat beslist niet wie het festivalterrein op mag, en wie niet. Dat is een beslissing van de organisator van Tomorrowland."

De rechter in kort geding doet normaal gezien nog deze week uitspraak.