Raad van State schorst besluit voor aanstelling nieuw schepencollege Haaltert

De gemeente Haaltert is niet structureel onbestuurbaar, zo heeft de Raad Van State opnieuw geoordeeld. De gemeenteraad mocht van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de procedure starten voor het aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen, maar de Raad Van State heeft dat gemeenteraadsbesluit van 13 juli geschorst.

Haaltert is sinds eind juli vorig jaar onbestuurbaar nadat twee leden van coalitiepartij Open & Liberaal daarvoor meestemden met de oppositie (Centrumlijst VLD en CD&V). Om een procedure voor de Raad van State sneller af te zijn, trok de verruimde oppositie eind november het raadbesluit van juli in, om daarna opnieuw de onbestuurbaarheid uit te roepen.

Nadat ook een tweede bemiddelingspoging van gouverneur Jan Briers de meerderheid niet meer kon lijmen, gaf minister Homans de gemeenteraad begin februari de opdracht een nieuw college van Burgemeester en Schepenen aan te stellen.

Op 10 februari sloten Centrumlijst VLD, CD&V en drie van de vier leden van voormalige coalitiepartner Open & Liberaal een akkoord over een nieuwe meerderheid, maar nog geen twee weken later schorste de Raad van State het gemeenteraadsbesluit over de opstart van en procedure om een nieuw college vast te stellen.

Ook een derde bemiddelingspoging van Briers leverde niets op, waarna Homans de gemeenteraad de procedure liet starten voor het aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen.

Eedaflegging kan niet doorgaan

De Raad Van State schorst nu echter dat gemeenteraadsbesluit van 13 juli. Normaal ging het nieuwe schepencollege vanavond de eed afleggen, maar dat kan niet doorgaan.

De procedure voor de Raad van State werd ingediend door burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) en schepen Astrid De Winne (SP.A). De Raad van State oordeelt dat de onbestuurbaarheidsverklaring van 27 maart onwettig lijkt, omdat er "niet op deugdelijke grond" werd besloten tot de vaststelling van een structurele onbestuurbaarheid.

"Een revelerende inkijk in de reden voor de houding van de gemeenteraad geeft de verklaring van de tot de partij Open en Liberaal behorende schepen Gina Verbestel die als volgt genotuleerd is in het bemiddelingsverslag van de gouverneur: 'Thans en zo lang de procedure van de structurele onbestuurbaarheid [...] loopt, keurt zij, samen met de huidige oppositie, op de gemeenteraad, los van de inhoud geen agendapunten goed om alzo (verder) de onbestuurbaarheid van de gemeente te bestendigen/aan te tonen'.", stelt het arrest van de Raad Van State.

De schepen geeft aan dat indien geen nieuw college kan worden geïnstalleerd, zal worden gewerkt met wisselmeerderheden, zegt de Raad Van State.

"Uit een en ander volgt dat de in de onbestuurbaarheidsverklaring van 27 maart 2017 aangehaalde argumentatie met betrekking tot de systematische niet-goedkeuring van de op de gemeenteraad geagendeerde punten en dus het uitblijven van tientallen beleidsbeslissingen, zich andermaal redelijkerwijze en essentieel lijkt voor te doen als de loutere manifestatie van de wil om het oude college van burgemeester en schepenen door een nieuw te vervangen."

Het is nog niet duidelijk hoe het voort moet in Haaltert. De vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid en de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen kan niet gebeuren in de periode van twaalf maanden voor de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, die op 14 oktober 2018 vallen.