Top federale regering uit elkaar zonder akkoord

De top van de federale regering heeft vanavond opnieuw samengezeten op kasteel Hertoginnedal. Premier Charles Michel (MR) en zijn vicepremiers hebben geprobeerd om het eens te geraken over de begroting en een aantal nieuwe socio-economische maatregelen om de economie te stimuleren, maar dat is mislukt. De ministers zijn intussen uit elkaar gegaan, morgenmiddag zitten ze opnieuw samen.
www.aurorebelot.com

De gesprekken tussen de topministers lopen niet van een leien dakje. Premier Michel houdt vast aan zijn voorstel om een taks te heffen op effectenrekeningen, maar dat voorstel werd al afgeschoten door Open VLD en ook de N-VA is niet bijster enthousiast voor zo'n taks. 

"Ze blijven in cirkeltjes om de hete brij draaien, zijnde de beruchte miljonairstaks op effectenrekeningen. De strijd gaat vanaf welk plafond - een half miljoen of een miljoen - zal er zo'n taks komen en wat gaat die opbrengen", vertelt politiek journalist Marc Van de Looverbosch.

"Premier Michel houdt nogal vast aan die taks en ook aan een akkoord over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Ook over een hele reeks andere maatregelen is er nog geen akkoord, laat staan over de begroting."