Tunnelventilator ingezet om hooi sneller te doen branden in mergelgrotten

Aan de Muizenberg in Kanne bij Riemst heeft de brandweer aan de ingang van de mergelgrotten een tunnelventilator ingezet om de smeulende hooibrand zuurstof te geven. De hulpdiensten willen testen of de brand dan sneller gaat. Intussen heeft de politie in Nederlands-Limburg het onderzoek naar de brand overgenomen van de Belgische politie.

Sinds donderdag woedt er een hardnekkige brand in een voorraad van achthonderd kubieke meter hooi. Omdat blussen in de afbrokkelende mergelgrotten te gevaarlijk is, beslisten de hulpdiensten het voorbije weekend om het hooi gecontroleerd te laten uitbranden.

De brand gaat gepaard met rookoverlast voor de inwoners van Kanne en het Nederlandse Maastricht. Gisteren werd aan de zijde van Kanne een watergordijn geïnstalleerd om de rook tegen te gaan. Die maatregel lijkt te werken. De luchtkwaliteit wordt voortdurend gemeten en de resultaten lagen binnen de toegestane normen.

Tijdens de test met de krachtige ventilator zal de hitte en de stabiliteit gemonitord worden in de grotten.

Een groevespecialist zal in de loop van de dag ook de sterkte van de pilaren in de grotten meten. Op basis van die gegevens moet bekeken worden of het veilig genoeg is om tot bij de hooistapels te geraken met materieel, om zo het hooi naar buiten te rijden, te spreiden en te blussen.

Het onderzoek is intussen overgedragen aan Nederland, omdat het grottenstelsel op Nederlands grondgebied ligt. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de Belgische autoriteiten. De Nederlandse politie zal zich vooral richten op rechercheonderzoek, onder meer naar sporen.