MR en CDH hebben een nieuw Waals regeerakkoord bereikt

MR en CDH hebben een regeerakkoord bereikt voor een nieuwe Waalse regering. MR-voorzitter Olivier Chastel en zijn CDH-collega Benoît Lutgen hebben het akkoord toegelicht op een gezamenlijke persconferentie.

"Accord. #walgov." Dat twitterde CDH-voorzitter Benoît Lutgen om iets voor 14 uur. Iets later twitterde de woordvoerder van de MR dat Lutgen samen met MR-voorzitter Olivier Chastel om 16 uur het nieuwe regeerakkoord zouden voorstellen.

Dat akkoord is er gekomen na weken onderhandelen, nadat de Franstalige christendemocraten hadden aangekondigd dat ze niet meer wilden samen regeren met de PS. Volgens Lutgen is dat het gevolg van de schandalen waarin de PS verwikkeld is.

Nu hebben CDH en MR alvast een akkoord om samen te gaan regeren in de Waalse regering, zonder de PS. Voor de Franse gemeenschapsregering en de Brusselse gewestregering is er nog geen akkoord omdat CDH en MR daar een derde coalitiepartner nodig hebben, terwijl noch Ecolo noch DéFI happig lijken om in een nieuw regeringsbootje te stappen.  

Afslanken, transparantie en goed bestuur

Chastel en Lutgen willen Wallonië naar eigen zeggen een nieuw elan en nieuwe hoop geven. Dat kan volgens hen door de overheidsstructuren af te slanken en meer transparantie te garanderen op het vlak van mandaten en vergoedingen.

Zo zullen regionale overheidsinstellingen niet langer zomaar evenementen en andere organisaties sponsoren. Burgemeesters die bijvoorbeeld minister worden, zullen niet langer titelvoerend burgemeester van hun gemeente kunnen blijven, maar zullen weer gewoon gemeenteraadslid moeten worden.

De vergoedingen voor de bestuurders van overheidsbedrijven zullen worden beperkt en het aantal bestuurdersfuncties wordt beperkt tot 200. Dat kan volgens MR en CDH door overheidsbedrijven en -besturen te fuseren en bestuurdersfuncties te schrappen.

Opmerkelijk is ook dat de provinciale structuren zullen verdwijnen, niet de provincies zelf. De Duitstalige regio zou wel een aantal bevoegdheden erbij krijgen die nu nog op provinciaal niveau zitten. 

Wallonië industrialiseren

Meer werkgelegenheid is een andere prioriteit voor Chastel en Lutgen. "We moeten alles doen om onze regio te industrialiseren", zegt Chastel. Daarnaast wil hij de KMO's versterken en meer innovatie krijgen door beter met universiteiten te gaan samenwerken.

Aan werknemerskant wil de nieuwe Waalse regering meer gaan inzetten op heroriëntatie van de opleiding voor werkzoekenden, die volgens Chastel nu niet goed genoeg op de arbeidsmarkt is afgestemd. Hij legt ook de nadruk op een betere talenkennis en een betere mobiliteit. "Alles is economie, alles is tewerkstelling", aldus de MR-voorzitter.

Minder schulden

Dat Wallonië diep in de schulden zit, is geen geheim. MR en CDH willen daar verandering in brengen, en MR-voorzitter Olivier Chastel had het over een "traject voor schuldenafbouw". De nieuwe Waalse meerderheid streeft naar een structureel evenwicht, maar plakt daar geen termijn op. Chastel had het wel over een belastinghervorming, besparingen en een schuldagentschap dat de Waalse schuld beter moet gaan beheren. 

Op het vlak van belastingen wordt een afschaffing van het kijk- en luistergeld in het vooruitzicht gesteld. De successierechten voor de partner van een overledene worden afgeschaft en ouders van kotstudenten krijgen een belastingvermindering.

Olivier Chastel en Benoît Lutgen maken zich sterk dat ze hun programma kunnen uitvoeren in de 2 jaar legislatuur die hen resten.