N-VA wil koninklijk domein van Laken definitief openstellen voor het publiek

Zowat 180 hectaren telt het Park van Laken, zeg maar het Kasteel van Laken met bijhorende tuinen, serres en vijver. Voor het grootste deel van de tijd is dat ontoegankelijke oppervlakte en daar wil de N-VA verandering in brengen. De partij dient daartoe een (federaal) wetsvoorstel in én een resolutie in het Brusselse parlement.

De indieners van het voorstel, Kamerlid Peter Buysrogge en Brussels Parlementslid Cieltje Van Achter, willen zo meer groene ruimte scheppen in het noorden van Brussel. “Anders dan in het zuiden van de stad is hier gewoonweg groen te weinig. We moeten meer parken hebben, meer speelruimte, meer waterpartijen, meer zwembaden, meer bos. Ik ben zelf inwoner van Schaarbeek en voel hoe nijpend het allemaal is”, zegt Van Achter.

Buysrogge hekelt de grootte van het domein: “Dat is 180 hectare die niet wordt benut. Dat is de grootte van de binnenstad van Leuven, van Brugge, zelfs een deel van Antwerpen of ook het grootste deel van Sint-Niklaas. En bovendien moest het domein al veel langer open zijn. In 1903 is er een zogenoemde wet gekomen op aanvaarding van de schenking. Dat heeft ervoor gezorgd dat bij koninklijke domeinen in pakweg Oostende, Tervuren of Vorst en regeling was met vruchtgebruik. Maar dat is er voor Laken niét. Dus moesten de tuinen eigenlijk al meer dan een eeuw helemaal open zijn sinds het overlijden van Leopold II, in 1909.”

Juridisch

Een wettelijk-juridische schermpartij dus. Buysrogge haakt ook in op de zogenoemde Civiele Lijst, die de bezittingen van het koningshuis regelt. “Die bepaalt dat het Koninklijk Kasteel van Laken ter beschikking van de Koning wordt gesteld voor zijn ambt. Maar over de tuinen wordt niet gesproken. Dus.”

Buysrogge wil nu met zijn wetsvoorstel de eigenaars van het hele domein aanspreken en overtuigen. “En dat is niet de Koning, neen, de Staat is eigenaar van het domein en stelt de tuinen ter beschikking van de vorst”, zegt Buysrogge. “Het beheer is in handen van de Koninklijke Schenking en de Regie der Gebouwen, allebei staatsinstellingen”.

Hoe wil de N-VA het park nu herverdelen? “Het Koninklijk domein met het Kasteel en de serres en zo kan blijven zoals het is. Maar de zones ervoor en erachter, dus van aan de Van Praetbrug tot aan het Kasteel en dan de zone van aan de woonzone Laken moet publiek worden. Dus nog een goeie 60 hectare voor de Koning, de rest voor het volk”, zegt Van Aelst. “Het equivalent van 90 voetbalvelden, nog altijd groot genoeg om te joggen of de hond uit te laten”.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een partij met het idee komt om de koninklijke tuin open te stellen. In 2007 kwam Open VLD met het voorstel af, initiatiefnemers waren Brussels gemeenteraadslid Els Ampe en Vlaams parlementslid voor Brussel Sven Gatz.

Julie Fiszman (PS-SP.A) kwam met het voorstel op de proppen in 2012. Zij zag een park én speeltuin zitten mits "un petit geste" van koning Albert toen. 

En begin dit jaar diende Groen een resolutie in, in het Brussels Parlement om de tuin op te stellen voor het publiek.