Seks is ook voor oudere vrouwen belangrijk, oordeelt Europees Mensenrechtenhof

Ook voor vrouwen van middelbare leeftijd en ouder is een gezond seksleven belangrijk. Dat is de slotsom van een opmerkelijk arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van een Portugese vrouw. Die had van Portugese rechters wegens haar leeftijd een lagere schadevergoeding gekregen na een mislukte vaginale ingreep en voelde zich gediscrimineerd.

Op seks en seksueel genot staat geen maximumleeftijd. Wie al wat ouder is, zal het ongetwijfeld beamen, maar nu staat het ook zwart op wit in een arrest van het EHRM in Straatsburg. Dat heeft zich in die zin uitgesproken in de zaak van ene Maria Morais, een Portugese vrouw geboren in 1945.

In 1995 onderging Morais een gynaecologische ingreep in een ziekenhuis in Lissabon. Dokters verwijderden verschillende klieren uit haar vaginawand, maar daarbij beschadigden ze haar schaamzenuw. Hierdoor ging ze al snel hevige pijnen lijden, werd ze incontinent en kreeg ze last van gevoelloosheid in de vagina met nefaste gevolgen voor haar seksleven.

50 en moeder van 2

Morais stapte naar de rechter in Portugal en die kende haar een schadevergoeding voor mentaal en fysiek lijden toe. Het ziekenhuis in kwestie klopte hierop in 2013 op zijn beurt bij de Portugese rechtbank in beroep aan en moest plots een derde minder schadevergoeding betalen.

Opmerkelijk: in hun motivering stelden de rechters in beroep dat seks op de leeftijd van Morais niet meer zo belangrijk was waardoor de schadevergoeding volgens hen lager kon en mocht. Op het moment van de operatie was ze "al" 50 en moeder van 2 kinderen, dus was seks minder relevant dan op jongere leeftijd, zo ging de redenering. Nog opmerkelijk: de rechters waren 2 mannen en 1 vrouw, allen ouder dan 50.

"Rechtspraak van de taliban"

De uitspraak en de motivering veroorzaakten veel ophef in Portugal. Een parlementslid had het over "rechtspraak van de taliban". Zelf liet Morais de zaak niet blauwblauw en ze trok naar het EHRM omdat ze het leeftijdsargument discriminatie vond.

Het EHRM geeft haar nu dus gelijk. Het oordeelt dat de Portugese rechters in beroep "vooringenomen" waren en veroordeelt de Portugese staat tot het betalen van een schadevergoeding van 3.250 euro en een onkostenvergoeding van nog eens 2.460 euro aan Morais.

"De beslissing van het Portugese hof van beroep gaat voorbij aan het fysieke en psychologische belang van seksualiteit voor de zelfontplooiing van vrouwen en aan andere dimensies van de seksualiteit van vrouwen", zegt het EHRM.

"Voorts was de beslissing gebaseerd op de algemene aanname dat seksualiteit niet zo belangrijk is voor een vrouw van 50 en moeder van 2 kinderen als voor een jongere vrouw. Vanuit het standpunt van het EHRM bewijzen deze overwegingen het bestaan van vooroordelen in de Portugese rechtspraak."

Mannen

Het EHRM haalt tot slot fijntjes twee uitspraken van het Portugese Hooggerechtshof uit 2008 en 2014 aan in zaken waarbij mannen het slachtoffer waren van medische blunders die hun seksleven hadden beperkt. Toen oordeelden de rechters dat dit hun zelfbeeld danig had aangetast en hen een grote mentale shock had gegeven, zonder enige aandacht voor hun leeftijd of het feit of ze al dan niet kinderen hadden.