Test-Aankoop: "Weinig hormoonverstoorders in cosmetica"

Uit een onderzoek naar hormoonverstoorders in cosmeticaproducten concludeert Test-Aankoop dat ze "maar beperkt terug te vinden zijn". De resultaten van zijn enquête noemt de consumentenorganisatie "eerder geruststellend".

Soms worden bewaarmiddelen, geurstoffen en chemische substanties toegevoegd om producten te doen schuimen of vlot smeerbaar maken, maar die kunnen tot ongewenste effecten leiden. Hormoonverstoorders kunnen namelijk inwerken op het hormonaal systeem, met groei- of stofwisselingsstoornissen en vruchtbaarheidsproblemen tot gevolg.

Al sinds verschillende jaren onderzoekt Test-Aankoop cosmetica naar de aanwezigheid van mogelijke hormoonverstoorders en de resultaten zijn "eerder geruststellend": van de 18 geteste zonnecrèmes werd enkel in twee producten de hormoonverstoorder OMC (ethylhexyl methoxycinnamate) aangetroffen. Geen enkele hormoonverstoorder werd daarentegen aangetroffen in de 13 onderzochte zonnecrèmes 50+ voor kinderen.

Allergenen

Allergenen komen dan weer meer voor in cosmetica: in 10 zonnecrèmes op 18 met factor 30 zijn ze te terug vinden, alsook in 7 van de 16 hydraterende crèmes. Deze producten moeten dus worden gemeden door mensen die lijden aan allergieën (ongeveer 1 à 3 procent van de Europese bevolking).

Het is voor de consument niet altijd eenvoudig om zijn weg te vinden in lijsten vol ingrediënten met Latijnse of Engelse benamingen. Daarom opende Test-Aankoop een online dossier met een overzicht van substanties waarbij potentiële gevaren rijzen. Het dossier is toegankelijk op test-aankoop.be/cosmetica.