Twee Canadezen veroordeeld voor polygamie in mormoonse sekte

Twee voormalige bisschoppen bij een mormoonse sekte in Canada zijn schuldig bevonden aan polygamie. Beide mannen riskeren voor die verschillende huwelijken tegelijk tot vijf jaar cel. De vraag rijst in welke mate polygamie hier al dan niet valt onder de religieuze vrijheid, die in Canada sterk beschermd wordt.
GODONG / BSIP

Het Hooggerechtshof van de Canadese provincie British Colombia heeft zowel Winston Blackmore (61) als zijn voormalige schoonbroer James Oler (53) voor dezelfde feiten veroordeeld. Blackmore was op een bepaald moment met 24 vrouwen tegelijk getrouwd, en heeft naar schatting ruim 140 kinderen. Oler was de echtgenoot van vijf verschillende vrouwen tegelijk.

Zowel Blackmore als Oler zijn lid van een kleine religieuze commune met ongeveer 1.500 leden in Bountiful, in het zuidoosten van British Colombia. Beide heren waren ooit bisschop bij een mormoonse sekte, die ook 10.000 leden heeft in de VS. Blackmore werd in 2002 uit de sekte gegooid en vervangen door Oler. De sekte wordt al sinds de jaren 90 in de gaten gehouden door de politie.

En de grondwet?

Hoewel polygamie in de Canadese strafwet staat en dus strafbaar is, wordt deze uitspraak in Canada beschouwd als grote test voor de religieuze vrijheid in het land. "Ons Charter of Rights (een deel van de grondwet waarin de politieke en burgerrechten van de Canadezen zijn opgenomen, nvdr) geldt als hoogste recht in ons land, maar we moeten beseffen dat ook die rechten niet absoluut zijn", zegt Wally Opal, voormalig raadsman van de Canadese overheid over de uitspraak in Canadese media.

In 2011 oordeelde het hooggerechtshof van British Colombia nog dat de anti-polygamiewet een inbreuk is op de religieuze vrijheid in Canada. Het laatste juridische woord lijkt hier na dit vonnis nog niet over gezegd.