Waterkwaliteit in West-Vlaanderen levensbedreigend door droogte

In West-Vlaanderen is het water in sommige waterlopen zo zout geworden, dat er een gevaar is voor de dieren. Daarom verlengt gouverneur Carl Decaluwé het oppompverbod in het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders en het Leiebekken tot 18 augustus.
Nicolas Maeterlinck

Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het waterpeil nog altijd veel te laag. De recente regenval heeft de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden bij lange nog niet gecompenseerd.

Bovendien wordt al het zoete water in die waterlopen alsmaar zouter. “Wij zien dat de verzilting de voorbije 14 dagen in verschillende waterlopen sterk is gestegen”, stelt gouverneur Carl Decaluwé vast.

Levensbedreigend

Het zoutgehalte in het oppervlaktewater zou op sommige plaatsen zo hoog zijn, dat dieren mogelijks kunnen sterven door ervan te drinken.

Zoutwaarden hoger dan 4.000 milligram per liter water vormen een risico voor de volksgezondheid. “Er is een risico, zelfs levensbedreigend als de zoutwaarden boven de 10.000 milligram per liter gaan. Op verschillende plaatsen is die op verschillende plaatsen overschreden”, zegt Decaluwé.  In het kanaal Plassendale-Nieuwpoort ter hoogte van Middelkerke bedroeg het zoutgehalte zelfs 14.000 milligram per liter.

“Daarom raad ik aan om er heel voorzichtig mee om te gaan, en analyses laat doen voor men dit water gebruikt zodanig dat men weet dat men veilig bezig is.”

Oppompverbod

Om verdere verzilting zo veel mogelijk tegen te gaan wordt het geldende oppompverbod tot minstens 18 augustus verlengd. Het blijft ook verboden in heel West-Vlaanderen om water uit de waterlopen te halen voor het besproeien van sportterreinen.

Het advies blijft verder om drinkwater zo spaarzaam mogelijk te gebruiken. De situatie wordt nauw opgevolgd, want ook de komende dagen zouden broodnodige grote neerslaghoeveelheden uitblijven.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie: west-vlaanderen.be/waterschaarste