Akkoord over begroting en een reeks fiscale hervormingen: lees hier de details

De federale regering heeft na dagen vergaderen een akkoord over de begroting en een reeks socio-economische en fiscale maatregelen. Premier Michel heeft dat rond halfvier vannacht zelf gemeld in een tweet. In het oog springt een verlaging van de vennootschapsbelasting en een vermogensbelasting in de zin van een taks op effectenrekeningen boven de 500.000 euro.

Fiscale hervorming

De vennootschapsbelasting voor kmo's wordt verlaagd van 25 naar 20 procent, voor grote ondernemingen daalt het tarief volgend jaar van 34 naar 29 procent. En in 2020 daalt die belasting voor grote bedrijven nog verder, tot 25 procent. Ook voor de eenmanszaken zijn er aantal maatregelen genomen. Een aantal aftrekken worden gelijk getrokken met de vennootschappen. 

Er komt ook een taks op effectenrekeningen, maar die taks is beperkt tot 0,15 procent, en bovendien komt er een vrijstelling op effectenrekeningen waar minder dan 500.000 euro op staat. "Laten we het dus maar een rijkentaks noemen", zegt VRT-journalist Marc Van de Looverbosch. De opbrengst hiervan zou volgens de regering 254 miljoen euro moeten zijn. 

Voor de kleine spaarder en de kleine belegger komt er een gedeeltelijke vrijstelling op inkomsten uit aandelen (dividenden). Op de eerste 627 euro winst op aandelen, zal u geen roerende voorheffing meer moeten betalen. Zo wil de regering mensen aanmoedigen om minder geld op spaarboekjes te zetten en méér te beleggen.

Wie heeft wat binnengehaald?

Het fiscale pakket toont heel mooi aan wat elke partij heeft binnengehaald tijdens deze onderhandelingen, verduidelijkt Marc Van de Looverbosch.

"Een mantra bij N-VA en Open VLD is: "Aan de middenklasse mag men niet raken". De pensioenspaarder, daar blijven we af. Die fiscale vrijstelling van 500.000 euro is daar duidelijk op gearceerd."

"Tweede element: de vennootschapsbelasting moet naar omlaag, dus zuurstof voor de bedrijven. Dat zit er ook heel duidelijk in. Daar zit N-VA duidelijk op te spelen."

"Als je dit alles bij elkaar legt, beweert men dat de algemene belastingdruk in België niet zal stijgen, integendeel. Tegelijkertijd kan men knipogen naar de linkerzijde (PS, PTB) en zeggen: wij hebben een miljonairstaks. Hiervan kan CD&V zeggen: wij hebben ook onze slag thuis gehaald."

"Open VLD zat zeer sterk in te zetten op het activeren van het spaargeld. Kijk naar wat men doet voor de kleine belegger. Laat ons zeggen: die drie Vlaamse partijen zullen heel content zijn", besluit Van de Looverbosch. 

Werk

Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel (kapper, slager, bakker, ...) en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk.

Mensen die 4/5e werken zullen per maand 500 euro belastingvrij mogen bijverdienen. Het gaat dan om klusjes en activiteiten zoals het gras afrijden bij de buren, babysitten, of helpen in een sport- of andere vereniging. Deze regel geldt ook voor mensen die via AirBnb of Uber een bijverdienste hebben. 

Vanaf 2018 komen er lastenverlagingen in de bouwsector. Het zou gaan om een totaalpakket van meer dan 600 miljoen euro om de sociale dumping in de sector tegen te gaan. 

Ook de mystery calls zullen er komen, mits toestemming van de arbeidsauditeur. Dit zal kunnen gebeuren in een bedrijf waar er duidelijk een miskenning is van de discriminatiewetgeving. 

Daarnaast is er sprake van een herinvoering van de proefperiode en van de aanmoediging van startersbanen. 

Voor bedrijven die werknemers zouden willen belonen met een premie zijn er ook afspraken. Als de premie niet hoger ligt dan 20% van de loonmassa, mag de werkgever die premie geven zonder sociaal overleg. Ofwel krijgt iedereen dan een gelijk bedrag ofwel krijgt iedereen een gelijk percentage van het loon. 

Als bedrijven oudere werknemers vroeger naar huis sturen, zullen ze daar een taks op moeten betalen. 

Er zal ook een deconnectie-wetgeving ontwikkeld worden, die het mogelijk maakt dat de werkgever de werknemer in het weekend niet onnodig kan storen, dit in het kader van een anti-burnoutbeleid. 

Begroting

Wat de begroting betreft, is de regering het voor 2018 eens geraakt over een inspanning van 0,6 procent van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro. In lijn met de besliste maatregelen werden ook al de grote lijnen voor een begroting van 2019 getrokken. Het evenwicht op de begroting wordt vooruitgeschoven. "Europa legt ons dat niet op", zegt premier Michel. "We gaan voort met de sanering, de structurele hervormingen en de aanpak van de schuldenlast." 

Arco

Ook over Arco zijn er afspraken gemaakt. De regering gaat Belfius privatiseren. 50% van die aandelen zouden op markt komen en de opbrengst daarvan komt in een fonds dat dient om de Arco-coöperanten voor een deel te vergoeden. In het fonds zou in totaal zo'n 600 miljoen euro moeten zitten. 400 miljoen euro zou uit de verkoop van Belfius komen, 200 miljoen zou dan nog van de christelijke arbeidersbeweging zelf moeten komen. 

Psycholoog wordt terugbetaald

In totaal is de regering het eens geraakt over een 40-tal nieuwe maatregelen. Zo zal ook het bezoek aan de klinisch psycholoog worden terugbetaald. De regering wil ook komaf maken met de vaste benoemingen bij de overheid. Die zullen in de toekomst geleidelijk uitdoven en alleen nog mogelijk zijn bij ambtenaren in een gezagsfunctie, denk aan politie en justitie. 

"Deze begroting en structurele hervormingen stemmen overeen met het DNA van deze regering: jobs, jobs, jobs en erg sterke sociale maatregelen", zegt premier Michel. "Onze burgers kunnen de vruchten plukken van de resultaten van de voorbije drie jaar. Het gaat over "nieuwe hervormingen die de middenklasse, de mensen die werken en de sociale cohesie ten goede komen".

Meest gelezen