Laagste aantal vergoede werklozen in 16 jaar

In juni kregen 362.180 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering. Dat is het laagste aantal sinds augustus 2001, zo blijkt uit cijfers van de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In augustus 2001 waren er 361.633 vergoede werklozen. Het hoogste aantal sindsdien was 517.296 in januari 2006.

In juni waren er 362.180 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen dat zijn er 3 procent minder dan in juni vorig jaar. Het aantal volledig werklozen bleef stabiel in Vlaanderen (149.687). In het Waals gewest lag het ruim 6 procent lager (148.281) en in het Brussels hoofdstedelijk gewest 2,2 procent (64.212).

De volledige werkloosheid daalde op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-3,5 procent) dan bij de mannen ( -2,6 procent). Gekeken naar de leeftijd, was de grootste daling er bij -25-jarigen: -14,2 procent.

Er waren in juli 80.421 tijdelijk werklozen. Dat waren er 16,4 procent minder dan in juni 2016.