Wat verandert er voor spaarders, pensioenspaarders en beleggers?

Het zomerakkoord van de regering-Michel houdt enkele veranderingen in voor wie spaart en belegt. We zetten enkele nieuwigheden op een rij en verduidelijken enkele termen.

Wat is een effectenrekening?

Een effectenrekening is een rekening bij de bank of bij een beursmakelaar waarop beleggers bijvoorbeeld hun aandelen, obligaties of deelbewijzen van beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen bewaren. Er zijn in ons land maar liefst 3,9 miljoen van die effectenrekeningen. Op alle effectenrekeningen samen zou minstens 250 miljard euro staan.

Hoe ziet de taks op effectenrekeningen eruit?

Het gaat om een jaarlijkse belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen. Er geldt een vrijstelling voor effectenrekeningen waar minder dan 500.000 euro op staat. Wie bijvoorbeeld 800.000 euro op een effectenrekening heeft staan, moet daar een taks van 0,15 procent betalen, zijnde 1.200 euro. De taks moet 254 miljoen euro opbrengen.

Gedeeltelijke vrijstelling op inkomsten uit aandelen

De regering-Michel wil het spaargeld dat op de spaarboekjes staat, activeren en daarom komt er een gedeeltelijk vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uit aandelen. Op de eerste schijf van 627 euro hoeft geen roerende voorheffing van 30 procent meer te worden betaald. Tegelijk gaat de beurstaks, de taks die beleggers betalen telkens ze aandelen of obligaties verkopen, opnieuw hoger. De beurstaks op aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent en de taks op obligaties van 0,09 naar 0,12 procent.

Pensioensparen

Ook de belastingvermindering voor wie aan pensioensparen doet, verandert. Tot nu toe was de situatie zo: wie jaarlijks een bedrag van 940 euro gestort had, kon van een belastingvermindering van 30 procent of 282 euro genieten. Voortaan krijgen pensioenspaarders de keuze: het huidige systeem van 30 procent op 940 euro of 25 procent op 1.200 euro. Dat laatste levert een belastingvermindering van 300 euro op.

Vrijstelling roerende voorheffing spaarboekjes

Tot nu hoefden spaarders op interesten op het spaarboekje tot 1.880 euro geen roerende voorheffing te betalen. Die vrijstelling wordt nu verlaagd naar 940 euro. Door de lage rentevoeten op spaarboekje, ontsnappen de meeste spaarders aan deze roerende voorheffing. Met een rentevoet van 0,11 procent moet er al meer dan 850.000 euro op een spaarboekje staan vooraleer je roerende voorheffing hoeft te betalen.