Werkgeversorganisaties reageren positief op het begrotingsakkoord

De werkgeversorganisaties Voka, VBO, Unizo, Agoria en NSZ zijn over het algemeen positief over het begrotingsakkoord van de federale regering. Ze juichen vooral de hervorming van de vennootschapsbelasting en de maatregelen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken toe.

"Belangrijke maatregelen om 'jobs, jobs, jobs' te creëren"

Het begrotingsakkoord van de federale regering bevat volgens werkgeversorganisatie Voka "belangrijke maatregelen om de economie een sterke stimulans te geven en 'jobs, jobs, jobs' te creëren".

"Vandaag bewijst de regering dat ze in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en haar opdracht voor economisch herstel en de creatie van jobs te voltooien", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Vooral de hervorming van de vennootschapsbelasting is volgens Voka een historische mijlpaal in het afbouwen van de hoge lasten voor bedrijven. Voka vraagt zich wel af of sommige maatregelen niet zullen leiden tot meer fiscale complexiteit of bijkomende administratieve lasten.

"Dit is een ambitieuze daling van de vennootschapsbelasting en het zal ongetwijfeld onze bedrijven een extra stimulans geven om te investeren. Veel zal evenwel afhangen hoe een aantal compenserende maatregelen zoals de minimumbelasting in de praktijk uitgevoerd worden. Maar deze hervorming is zeker een grote stap voorwaarts", aldus Maertens.

Voka is ook tevreden dat de regering stappen onderneemt om spaargeld te activeren, door een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en een uitbreiding van de aftrek voor het pensioensparen.

Binnen een reeks sociaaleconomische ingrepen springt voor Voka vooral de soepelere regeling voor de nachtarbeid en het zondagswerk in de e-commerce in het oog. "Willen we in de economie van de toekomst nog een plaats hebben, dan moeten we onze arbeidsmarkt durven hervormen. We hebben in de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd inzake e-commerce en nachtarbeid, waar onze buurlanden gretig gebruik van maken. Het is positief dat de regering in het zomerakkoord ook hier verandering in wil brengen", zegt Maertens.

Alles hangt volgens Voka nu echter af van de modaliteiten en het in de praktijk brengen van de maatregelen. "Het doel is goed maar bij de uitwerking ervan moet er nauwlettend op toegekeken worden dat er geen extra administratieve regels aan onze bedrijven worden opgelegd en dat er in de vele maatregelen geen adders onder het gras zitten."

Wat de begroting betreft, stelt Voka vast dat de begroting nog steeds in het rood blijft. Het overheidstekort wordt slechts met 0,6 procent van het bbp verkleind of 2,6 miljard euro. Dat is minder dan de 4,3 miljard euro die door het monitoringcomité werd vooropgesteld.

"Hervormingstrein opnieuw op rails"

In het begrotingsakkoord van de federale regering worden op een aantal domeinen "belangrijke stappen voorwaarts gezet die ondernemerschap, investeringen, groei en jobs verder zullen versterken". Dat meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Het verwijst naar een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting, een verdere dynamisering van de arbeidsmarkt, een nieuwe eenvoudige mogelijkheid voor winstdeelname ten voordele van werknemers, en een verdere versterking van het Nationaal Investeringspact.

Toch blijft het VBO op zijn hoede. "Er moet scrupuleus nagegaan worden of modaliteiten van procedurele of andere aard niet tot gevolg hebben dat sommige doorbraken in feite dode letter zullen blijven", klinkt het.

Maar de werkgeversorganisaite is tevreden dat de regering "de hervormingstrein opnieuw op het goede spoor heeft gezet, met gedurfde en verstrekkende maatregelen".

"De fiscale consolidatie is een historische doorbraak", besluit CEO Pieter Timmermans. "Ook de integrale uitvoering van de taxshift en de daling van de vennootschapsbelasting zijn cruciaal om ons land aantrekkelijk te maken voor investeerders. Dit, samen met de aangekondigde maatregelen op het vlak van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet ervoor zorgen dat bedrijven ook in de komende jaren een partner voor groei, jobs en bijgevolg koopkracht zullen zijn. Een structureel groeipad van 2 procent of meer wordt met deze hervormingen mogelijk."

"Verschillende gunstige maatregelen voor kmo's"

Het zomerakkoord van de federale regering bevat verschillende gunstige maatregelen voor kmo's. Dat zegt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van ondernemersorganisatie Unizo.

"We zijn alvast zeer positief over de voorziene verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo's naar 20 procent." Unizo zegt wel benieuwd te zijn naar de "compenserende" maatregelen, aangezien de regering de verlaging budgetneutraal wil houden.

De ondernemersorganisatie is ook tevreden over de verlaging van de opzegtermijn naar één week, tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst. "Dit komt de facto neer op de herinvoering van een beperkte proefperiode, iets waar Unizo, samen met de andere werkgeversorganisaties, al lang op aandrong. We zijn tevreden dat de regering hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen, nadat de vakbonden het initieel sociaal akkoord hierover hadden opgeblazen", aldus Bortier.

Voorts kan de uitbreiding van het flexi-jobsysteem naar de detailhandel en de versoepelde nachtarbeidregeling voor wie aan e-commerce doet, op de goedkeuring van Unizo rekenen, evenals het schrappen van het verbod op interimwerk in bepaalde sectoren. De ondernemersorganisatie reageert ook positief op het verkorten van de carensmaand voor zelfstandigen wanneer die arbeidsongeschikt zijn.

Een pak terughoudender staat Unizo tegenover de mogelijkheid om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen in bepaalde soorten 'vrijetijdswerk' en deeleconomie. "Dit mag niet leiden tot nog meer oneerlijke concurrentie, ten aanzien van onze ondernemers." Unizo reageert ook vol onbegrip op de invoering van mystery calls tegen discriminatie bij aanwerving.

"Frisse wind door bedrijfsleven"

Technologiefederatie Agoria is "over het algemeen tevreden" over het zomerakkoord van de federale regering. "Dit zomerakkoord blaast een frisse wind in het bedrijfsleven", zegt CEO Marc Lambotte.

De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt positief onthaald, al rekent de technologiefederatie erop dat de tweede stap in de verlaging van de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven in 2020 ook echt plaatsvindt.

Daarnaast is Agoria tevreden dat de regering een regeling van Agoria rond het langer werken in de metaal-, machine- en elektrische bouw uitbreidt naar alle ondernemingen en dat de taxshift een extra boost krijgt om de koopkracht en competitiviteit nog verder te versterken.

Volgens Agoria is het goed dat de daling van de vennootschapsbelasting voor zowel grote als kleine bedrijven start op hetzelfde moment. "Kmo's en grote ondernemingen hebben mekaar immers nodig", zegt Lambotte. "Het aantrekken van investeringen blijft zeer belangrijk voor behoud van de tewerkstelling en dus welvaart van ons land."

Tot slot is Agoria ook tevreden met de uitbreiding van de mogelijkheid tot delen van winst met medewerkers, de invoering van een progressievere opbouw van de opzeggingstermijn tijdens de zes eerste maanden van de aanwerving van een nieuwe medewerker, en "alle maatregelen die de flexibilisering van de arbeidsmarkt versterken".

"Applaus voor verlaagde vennootschapsbelasting"

Ondernemersorganisatie NSZ vindt de meeste sociaaleconomische hervormingen die de regering wil doorvoeren via het zomerakkoord, positief voor zelfstandigen en kmo's. "Applaus voor de verlaagde vennootschapsbelasting, uitbreiding van de flexi-jobs en hervorming van de proefperiode", klinkt het.

NSZ is minder te spreken over de belasting op de effectenrekeningen, de vrijstelling op spaargeld die verlaagd wordt en de introductie van mystery calls.

NSZ maakt zich sterk dat driekwart van de vennootschappen meer zal investeren (in personeel, machines, uitbreiding, ...) eens de vennootschapsbelasting verlaagd is naar 20 procent. Dat bleek uit een bevraging van de ondernemersorganisatie waaraan eind vorig jaar 940 zaakvoerders van vennootschappen hebben deelgenomen.

Dat die verlaagde vennootschapsbelasting wordt gecompenseerd door een minimumbelasting van 7,5 procent voor multinationals die anders via fiscale spitstechnologie amper belastingen moeten betalen, vindt NSZ "niet meer dan billijk".

Verder valt volgens de ondernemersorganisatie toe te juichen dat het kopen van aandelen fiscaal wordt gestimuleerd. "Het enorm contingent spaargeld in ons land moet op die manier meer gebruikt worden om aandelen te kopen en dus te investeren in bedrijven."

NSZ is ook enthousiast over de uitbreiding van de flexi-jobs van de horeca naar de kleinhandel en over de hervorming van de proefperiode.

Minpunten vindt NSZ de taks op effectenrekeningen waar 500.000 euro of meer op staat. "Evenmin slim gezien is dat de vrijstelling op spaargeld naar beneden gaat. Nu moet een spaarder met tot 1.880 euro intresten geen roerende voorheffing betalen, maar binnenkort geldt die vrijstelling nog maar tot 940 euro intresten. Op die manier worden zelfstandigen, die om een fatsoenlijk pensioen te hebben vaak extra moeten sparen tijdens hun loopbaan, gestraft."

Dat er weldra mystery calls uitgevoerd kunnen worden om na te gaan of er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt, vindt NSZ totaal onzinvol. "Solliciteren is geen spelletje en kost ondernemingen aardig wat tijd."