Droogte op korte termijn voorbij, maar neerslagtekort is nog lang niet weggewerkt

De regen in juli heeft ervoor gezorgd dat de kritieke droogtesituatie voorbij is. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in zijn jongste droogterapport. Maar op langere termijn is het neerslagtekort nog lang niet bijgewerkt.

De periode april-juni was in heel Vlaanderen zeer droog. Er viel gemiddeld over de meetposten van de VMM slechts 80,1 mm neerslag, of 42 procent van de normale hoeveelheid. In West-Vlaanderen was de situatie het ergst. Heel wat landbouwers leden schade en even werden er ook maatregelen afgekondigd door minister Joke Schauvliege (CD&V) om water te besparen.

De voorbije maand juli was gemiddeld qua hoeveelheid neerslag. Daardoor is het tekort op alle meetposten wat gedaald of minstens gestabiliseerd. Dit is een normale trend die zich meestal inzet aan het eind van juli en begin van augustus. Niettemin blijft het neerslagtekort op alle meetposten hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Voor de komende 10 dagen wordt tussen de 14,8 mm en 51 mm neerslag verwacht. Hiermee blijft de huidige neerslagsituatie zich voortzetten.

Dat is voldoende neerslag op de korte termijn, maar onvoldoende om het bestaande tekort op de lange termijn beduidend te verminderen. De recente neerslag heeft nog niet geleid tot duidelijk merkbare veranderingen in de grondwaterstanden. Op twee derde van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden zo laag dat er in de voorbije dertig jaar maximaal drie keer lagere peilen voorkwamen.