Europa wil dat België havens geen belastingvrijstelling meer geeft

Margrethe Vestager, commissaris voor Mededinging, wil dat Belgische en Franse havens de gewone nationale vennootschapsbelasting betalen om een gelijk speelveld te garanderen. Nu genieten ze een lager belastingtarief omdat ze onder een ander belastingstelsel vallen. De Commissie geeft België en Frankrijk tot 2018 de tijd.

De Europese Commissie wil een einde maken aan de vrijstelling van vennootschapsbelasting die Belgische en Franse havens genieten. Margrethe Vestager, commissaris voor Mededinging: "Het gelijke speelveld en de eerlijke concurrentie worden verstoord wanneer havens ongerechtvaardigd worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat moet ophouden." België en Frankrijk krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om de nodige maatregelen te treffen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt in een reactie dat er al "constructieve gesprekken" lopen met de Europese Commissie om tot een oplossing te komen. 

Op grond van het Belgische recht vallen de havens van Antwerpen, Brugge, Gent, Oostende, Brussel, Charleroi, Luik, Namen en die langs de kanalen in Henegouwen en Vlaanderen onder een ander belastingstelsel, met andere tarieven en een andere belastinggrondslag. Zo genieten ze een lager belastingtarief dan andere ondernemingen. In Frankrijk zijn de grote havens zelfs volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Het is al sinds 2014 bekend dat de Europese Commissie bezwaren heeft over deze regelingen. In 2016 werd België en Frankrijk verzocht om hun wetgeving aan te passen, maar de twee landen aanvaardden de voorgestelde maatregelen niet.

De lidstaten kunnen de havens wel nog op andere manieren steunen, bijvoorbeeld door kosten van baggerwerkzaamheden te dekken. Zeehavens mogen tot 150 miljoen euro staatssteun ontvangen zonder voorafgaande controle van de Commissie. Voor binnenhavens ligt het maximum op 50 miljoen euro.