Minder fijn stof maar nog altijd veel stikstofoxide, met dank aan dieselgate

De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid fijn stof in de lucht gedaald, maar de concentraties giftig stikstofoxide zijn niet gedaald, wel integendeel. Dat blijkt uit metingen van een luchtmeetstation in Brussel in opdracht van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Irceline). Er rijden meer schonere dieselwagens met roetfilter rond, maar door illegale software in veel dieselwagens blijken die in de praktijk veel meer giftig stikstofoxide uit te stoten dan de labotests aangeven. De metingen geven aan dat dit inderdaad gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.

De uitstoot van fijn stof door dieselwagens is fors gedaald door de introductie van de roetfilter, maar het verlagen van de uitstoot van giftig stikstofoxide (NOx) blijkt niet zo eenvoudig. Als een dieselmotor minder roet uitstoot door een betere verbranding wordt door de hogere motortemperatuur net meer stikstofoxide gevormd.

Enkele grote autoconstructeurs zijn erin geslaagd dat laatste te omzeilen door sjoemelsoftware te installeren. Nu blijkt dat veel nieuwe dieselwagens in realistische rijomstandigheden tot 20 keer meer NOx uitstoten dan wettelijk is toegestaan. De meetresultaten in Brussel blijken dat te bevestigen. Daarom is er nieuwe Europese regelgeving geïntroduceerd, waardoor de uitstoot niet alleen in het laboratorium, maar ook op de baan wordt gemeten. 

De introductie van efficiënte roetfilters heeft duidelijk geleid tot een gevoelige daling van de uitstoot van fijn stof. Dat er ook met roetfilters wordt gesjoemeld blijkt geen grote gevolgen voor de luchtkwaliteit te hebben.

Irceline verwacht dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder zal verbeteren, in de eerste plaats als het gaat over de concentraties aan fijn stof. Voor stikstofoxide lijkt de evolutie echter veel minder positief. En daar speelt dieselgate met zijn sjoemelsoftware duidelijk een rol.

Meer informatie vindt u op de website van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu.

Meest gelezen