Rif met wormen en mosselen beschermt Noordzee tegen stormen

Een rif met zeewier, wormen en mosselen in de Noordzee moet voorkomen dat er bij een hevige storm tonnen zand wegspoelen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Enkele bedrijven leggen binnenkort zo'n natuurlijke buffer aan voor de kust van De Panne. Het is een proefproject: Coastbusters.
Nicolas Maeterlinck

Eind vorig jaar raasde de storm Dieter over onze kust, hij nam meer dan een miljoen ton zand mee. Het kostte 17 miljoen euro om het zand weer aan te vullen. Daarom stelden enkele bedrijven en het onderzoekscentrum ILVO voor om een natuurlijke buffer te bouwen, in de vorm van een rif onder de waterlijn. Voor de kust van De Panne komt er nu een proefzone van 100 vierkante meter. Er wordt onderzocht wat de beste manier is om het zand vast te houden.

Zeewier, mosselen en wormen

Een eerste project werkt met zeewier dat wordt aangeplant op grote textielmatten die vastgemaakt worden op de zeebodem. Een tweede buffer is een rif van mosselen. Onder het wateroppervlak wordt een koord gespannen, zoals men dat nu al doet om mosselen te kweken. Na een tijdje vallen de mosselen van de draad en hechten ze zich aan de zeebodem. Als er genoeg mosselen samenklitten vormen ze met hun schelpen een natuurlijk rif.

De derde manier is misschien de vreemdste - schelpkokerwormen. Alhoewel: "We hebben allemaal op het strand al die hele kleine zandslierten zien liggen", zegt Marc Huygens van baggeraar DEME. "Eigenlijk zijn dat hele slimme beestjes die een koker opbouwen als een soort van bescherming tegen de dynamiek die heerst in dat gebied. En door met enorm veel schelpkokerwormen tegelijk te werken kom je uiteindelijk tot een soort wormrif."

Goedkoop

Het rif is relatief goedkoop en wordt vooral gefinancierd door de privé-partners. Voor een deel krijgt het ook subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO.

Het ecosysteem in zee vaart er wel bij, ook dat is een voordeel in vergelijking met harde structuren zoals golfbrekers en dijken. De schelpdieren en de kokerwormen produceren larven, die een voedingsbron vormen voor andere dieren.

Van klein naar groot

Het proefproject waar staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) nu zijn toestemming voor heeft gegeven, is vrij klein, 100 vierkante meter. Behalve de boeien die het gebied afbakenen, zal niemand er iets van zien. Het is de bedoeling om het rif voor onze kust uit te bouwen tot enkele kilometers, zodra duidelijk is waar het uit zal bestaan - zeewier, mosselen of schelpkokerwormen of een combinatie.

Meest gelezen