Telenet ontbindt omstreden politieke adviesraad

Telenet stopt met zijn omstreden adviesraad waarin politici van verschillende partijen zetelden en daarvoor fikse vergoedingen opstreken. Het bedrijf lanceert nu een "stakeholder engagement charter". Daarin staat onder meer dat politici met een actief politiek mandaat voortaan niet meer in "stakeholderspanels" van het bedrijf mogen zetelen.

De adviesraad van Telenet kwam begin dit jaar in het nieuws doordat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) er een betaald mandaat in had. Het zou gaan om een vergoeding van 12.000 euro bruto per jaar en 2.000 euro extra per zitting. In de raad zaten zakenlui, experten uit de zakelijke en academische wereld én beleidsmakers, zoals Bracke.

De rel brak los nadat Bracke in de Gentse gemeenteraad fel van leer had getrokken tegen schepenen van de meerderheid die een zetel hadden in de raad van bestuur van intercommunales of vennootschappen zoals Publipart, zoals Tom Balthazar, die daarvoor ontslag moest nemen. Maar de kritiek van Bracke kwam als een boemerang terug, toen bleek dat hij er zelf een betaald mandaat op nahield, zij het niet in zijn functie politicus.

Achteraf bleek wel dat Telenet Bracke nooit betaald had tijdens zijn periode als Kamervoorzitter.

Van mening veranderd

Uiteindelijk werd Brackes positie onhoudbaar en stapte hij uit de adviesraad van Telenet. Tijdens de hele heisa zei Telenet nog dat het bedrijf niet van plan was om de raad op te doeken. Maar kennelijk is men bij het bedrijf nu toch van mening veranderd.

"Vanuit Telenet hebben we geluisterd naar alle stakeholders in dit debat. We wensen bij deze openlijk te communiceren over de acties die we genomen hebben met betrekking tot ons stakeholderbeleid", laat Telenet weten.

Het bedrijf laat ook weten dat het nog altijd het advies zal inwinnen van zogenoemde stakeholders, maar dus niet meer in een adviesraad, zoals voorheen. "Alle modaliteiten over hoe we dit doen worden transparant weergegeven in het publiek beschikbare stakeholder engagement charter."

In dat charter staat dat politici met een actief politiek mandaat niet meer geraadpleegd mogen worden in stakeholder-panels. Die stakeholders zullen trouwens niet vergoed worden. Onkosten kunnen enkel terugbetaald worden op basis van een duidelijke onkostennota en Telenet zal ook over alle vergoedingen publiek rapporteren, zegt het charter. Dat is een stijlbreuk met het verleden, want tot nu toe maakte Telenet dergelijke vergoedingen niet publiek.

Het volledige stakeholder engagement charter is te raadplegen op telenet.be/nl/stakeholder-engagement-charter