Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Afschaffing Obamacare draait uit op mislukking: 5 vragen

Nu ook het afgezwakte voorstel om Obamacare af te schaffen gesneuveld is in de Amerikaanse Senaat, lijkt er een einde te komen aan de pogingen om komaf te maken met de gezondheidswet. Waar staan we nu? En hoe gaat het verder?
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Een kind op een betoging pro-Obamacare.

1. Wat is er vandaag gebeurd?

Rond 1.30 uur 's nachts lokale tijd heeft de Amerikaanse Senaat gestemd over de zogenoemde "skinny repeal". Dat was een nieuwe aanpak die op tafel lag. In plaats van een alomvattend plan voor een nieuwe gezondheidswet, bleven in dit voorstel grote delen van Obamacare behouden. Anderzijds werden enkele belangrijke pijlers weggehaald, zoals de verplichting voor alle Amerikanen om een ziekteverzekering te nemen.

De Republikeinen konden zich maar veroorloven om twee stemmen te verliezen, maar uiteindelijk waren het er drie die tegenstemden. Het was veteraan John McCain die met zijn stem het voorstel kelderde. "Het is een dubbeltje op zijn kant geweest", zegt professor Bart Kerremans, hoogleraar internationale betrekkingen en Amerikaanse politiek aan de KU Leuven. "McCain, de maverick, heeft het verschil gemaakt."

2. Is dit nu het einde van de pogingen om Obamacare af te schaffen?

Of de Republikeinen nu hun pogingen om Obamacare af te schaffen daadwerkelijk gaan stoppen, is nog niet zeker. "De kans is vrij groot", zegt Kerremans. "In theorie kan het voorstel (of een ander voorstel) op elk moment terug worden opgevist, maar welke prominente Republikeinse politicus gaat nu op korte termijn nog zijn handen in het vuur steken voor dit verhaal? De kans is bijzonder klein."

Hij denkt dat de Republikeinen nu de aandacht gaan verschuiven naar de belastinghervorming, in de hoop daar wel een succes te halen. "We hebben het al vaak gezegd, maar dit lijkt toch wel helemaal het einde te zijn", is ook de inschatting van VS-correspondent Björn Soenens.

3. Hoe zijn we hier beland?

Obamacare afschaffen en vervangen was een verkiezingsbelofte van president Donald Trump en het is al jarenlang een fetisj voor de Republikeinen. Maar ondanks het feit dat ze nu het Witte Huis in handen hebben en een meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, lukt het maar niet om eensgezindheid te bekomen over wat er in de plaats moet komen.

De vorige wetsvoorstellen, ook wel "Trumpcare" genoemd, haalden geen meerderheid in de Senaat, waar de Republikeinen maar 2 stemmen mogen verliezen. De partijleden zijn erg verdeeld. Enerzijds heb je hardliners die tegen elke vorm zijn van overheidsinmenging, anderzijds zijn er meer gematigden die terughoudend zijn om overheidsprogramma's als Medicare en Medicaid af te bouwen.

Bovendien waren de plannen om Obamacare af te schaffen weinig populair bij de bevolking. Analyses wezen uit dat 20 tot 30 miljoen Amerikanen hun verzekering zouden kwijtraken. Zelfs voor "skinny repeal" ging het om 16 miljoen mensen. Dat is moeilijk om te verdedigen bij de kiezers.

4. Wat is de rol van Trump geweest?

Trump heeft de voorbije weken de druk opgevoerd op de Republikeinen om de afschaffing van Obamacare door te drukken in het Congres, in een of andere vorm. "Hij heeft deze keer wel een actieve rol gespeeld", zegt Kerremans. "Zijn intimidatie heeft ertoe geleid dat sommige senatoren niet tegen durfden te stemmen. Maar iemand als McCain laat zich niet intimideren door dreigende taal van Trump."

Anderzijds heeft de president de voorbije maanden niet kunnen aantonen dat hij een goed begrip heeft van het dossier en van de gevoeligheden. Hij stond aan de zijlijn en liet de Republikeinse partijtop het voortouw nemen. Voor Trump is het sowieso een belangrijke nederlaag. Alweer kan hij een verkiezingsbelofte niet waarmaken.

5. En wat nu?

Eenvoudig: voorlopig blijft Obamacare van kracht. Maar dat wil niet zeggen dat de Democraten op beide oren kunnen slapen. Trump heeft al verschillende keren gezegd dat het systeem volgens hem aan het imploderen is en dat men het maar moet "laten doen". Het is waar dat er problemen zijn, vooral in bepaalde staten, en dat de premies gestegen zijn, maar de claims van Trump over een "doodstrijd" zijn overdreven.

Hoe de Trump-administratie in de komende maanden en jaren gaat omgaan met een systeem waar het bijzonder negatief tegenover staat, valt natuurlijk nog af te wachten.