Al 273 aanvragen om eigendom uit jachtgebied te kleuren

Sinds de jachtplannen in Vlaanderen online beschikbaar zijn, hebben al 273 mensen een aanvraag ingediend om hun eigendom dat in een jachtgebied ligt, te laten uitkleuren. “Mensen komen te weten dat hun tuin al jarenlang in jachtgebied ligt zonder dat ze daar toestemming voor gegeven hebben en ze pikken dat niet meer”, zegt Fréderic Thoelen, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen.

“De afgelopen week zijn er 273 aanvragen ingediend”, zegt Nicolas Brackx van Vogelbescherming Vlaanderen. Hij volgt de zaak nauwgezet op en vermoedt dat er nog veel meer aanvragen zullen bijkomen de komende weken.

Dat je tuin in een jachtgebied ligt, betekent niet dat daar in gejaagd zal worden. Toch stoort het de mensen dat het bij hen in de buurt gebeurt.

Volgens Van Thoelen zorgt het inkleuren van percelen ervoor dat er op de aanpalende gronden gejaagd kan worden. “Eigenlijk hebben mensen er onbewust toe bijgedragen dat de jagers in de aanpalende gronden kunnen jagen”, aldus Van Thoelen. “De mensen die dat voor de eerste keer horen, vallen achterover en willen daar iets aan doen.”Daaruit blijkt dat het wel degelijk nodig was om de jachtplannen transparant te maken.

Historische achtergrond

Geert Van den Bosch, algemeen directeur van de Hubertusvereniging Vlaanderen begrijpt dat mensen hun eigendom laten uitkleuren, maar benadrukt nog eens dat de kadastergegevens twee jaar achterliepen, waardoor de jagers niet over de correcte gegevens beschikten. Dat is de reden waarom sommige percelen ingekleurd zijn zonder de toestemming van de eigenaars.