Borsus legt de eed af als Waals minister-president

Willy Borsus heeft de eed afgelegd nieuwe minister-president van Wallonië. Het Waalse parlement had eerder formeel beslist om zijn nieuwe regering van liberalen en christen-democraten te installeren. Het parlement keurde een constructieve motie van wantrouwen goed. Dat gebeurde met een meerderheid van 39 tegen 36 stemmen, een minder nipte meerderheid dan verwacht.

De voorzitter van het Waalse parlement André Antoine (CDH) opende de zitting waarin een constructieve motie van wantrouwen werd behandeld, ingediend door 8 parlementsleden (4 MR en 4 CDH). Geen enkele van de socialistische ministers van de regering-Magnette waren aanwezig.

De motie vraagt de val van de huidige regering om ze te vervangen door een nieuwe regering. Om daarin te slagen was een meerderheid van de 75 parlementsleden nodig. Sommigen van de parlementsleden zijn speciaal voor de stemming vorige nacht zelfs teruggekeerd uit vakantie.

Uiteindelijk gebeurde de goedkeuring met een meerderheid van 39 tegen 36 stemmen. Een  onafhankelijk rechts parlementslid heeft meegestemd met de nieuwe meerderheid. Daardoor wordt de huidige bewindsploeg met de socialisten vervangen door de nieuwe coalitie van MR en CDH.

Ongezien in Wallonië

Willy Borsus van de MR  is de nieuwe Waalse minister-president. Tot nu was Borsus minister van Middenstand en Landbouw in de federale regering. Hij heeft intussen ook de eed afgelegd in het kasteel van Laken. Daarna zal hij zijn regionale regeringsverklaring doen in het parlement in Namen.

Meerderheid en oppositie kregen nog de kans om te debatteren, waarop de vertrouwensstemming vanavond laat is gevolgd. Geen verrassing, want 39 parlementsleden stemden ja, 33 nee.

"De economische resultaten moeten, en ik durf zelfs zeggen zullen er liggen", zei Borsus in zijn eerste toespraak voor het Waals parlement. "Wil je weten wie je bent? Verlies niet te veel tijd met het je af te vragen. Doe het en de actie zal je vormen", zei hij in navolging van de Amerikaanse president Thomas Jefferson.

"MR moet bewijzen dat het kán zonder de PS"

Eric Deffet omschrijft de nieuwe Waalse regering in Le Soir als een regering van vijftigers en landbouwers. "Vroeger ware er inderdaad meer ministers uit de grote steden", beaamt zijn collega Bernard Demonty in "De wereld vandaag" op Radio 1. Daardoor vloeiden er volgens hem relatief veel Waalse subsidies naar die steden.

De regering-Borsus telt 7 leden: 5 mannen en 2 vrouwen. "Dat is weinig", aldus Demonty.

In de Brusselse en de Franse Gemeenschapsregering blijft de PS tot nader order wel nog aan de macht. "Er is ook geen aanwijzing dat dit nog gaat bewegen", zegt Demonty. "Heel moeilijk, maar het kan werken", denkt Demonty. Kersvers Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) laat in "De wereld vandaag" niet in zijn kaarten kijken: "Ik ga niet over Brussel spreken. Mijn verantwoordelijkheid ligt in Wallonië."

Op termijn is deze toestand vooral een probleem voor CDH-voorzitter Benoît Lutgen, die de bruggen met de PS heeft opgeblazen. Bernard Demonty verwacht nog wel een initiatief van Lutgen om ook in Brussel en de Franse Gemeenschap de PS buiten spel te zetten.

"De MR moet nu bewijzen dat het kán zonder de PS", denkt Demonty. Hij gaat ervan uit dat dit wel zal lukken omdat het programma van de regering-Borsus "niet ambitieus" is.

In de federale regering wordt Willy Borsus opgevolgd door voormalig Kamerfractieleider Denis Ducarme. Ook hij heeft vanmiddag de eed afgelegd in Laken.