Unizo: "Onbelast bijklussen is oneerlijke concurrentie voor volwaardige jobs"

Unizo is niet blij met de beslissing van de federale regering om iedereen die werkt 500 euro per maand onbelast te laten bijklussen. De zelfstandigenorganisatie vreest oneerlijke concurrentie, zo zegt Johan Bortier, hoofd van de studiedienst, in "De ochtend". "Op die manier kunnen mensen die vier vijfde werken wel héél goede zaken doen op hun zogenoemde vrije dag."
Visions

"Globaal zijn we tevreden over het zomerakkoord van de regering, vooral over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Enkel over de passage over onbelast bijverdienen stellen wij ons vragen. We moeten opletten dat dit systeem geen oneerlijke concurrentie in de hand werkt, ook al gaat het over rechtstreekse en kleinschalige diensten van particulieren aan particulieren", zegt Bortier in "De ochtend".

"Het is belangrijk dat de aard van die klusjes duidelijk wordt afgebakend. Het mag niet om activiteiten gaan die een professioneel bedrijf ook zou kunnen uitvoeren. We merken bij onze leden dat ze heel gevoelig zijn voor oneerlijke concurrentie. De regering moet opletten voor maatregelen die dat in de hand werken."

"Spelregels voor iedereen gelijk maken"

Bortier geeft een concreet voorbeeld. "Mensen die vier vijfde werken, en op hun vrije dag in de week gaan bijklussen, moeten voor die ene dag dan geen belastingen betalen. Op die manier kan je tot 6.000 euro per jaar bijverdienen, netto. Voor een loodgieter zou dat niet kunnen, omdat de bouwsector wordt uitgesloten. Maar die loodgieter zou wel structureel de tuintjes van de hele buurt kunnen onderhouden", zegt hij. "Als hij dat goed organiseert, dan wordt dat een officiële bijverdienste, die wél rechtstreekse concurrentie is voor tuinaannemers die sociale bijdragen betalen." 

Niet enkel op vlak van fysieke arbeid is dit systeem volgens Bortier niet waterdicht. "Een ambtenaar die vier vijfde werkt, kan even goed teksten vertalen voor vrienden en kennissen. Wat ons betreft zijn er twee mogelijke oplossingen. De spelregels moeten voor iedereen gelijk zijn: hef dus dezelfde lasten voor mensen die bijverdienen, of ga reguliere ondernemers minder belasten."