Vlaamse regering vraagt om bouwbedrijven die te laat klaar zijn met isoleren niet te beboeten

De Vlaamse regering gaat de Vlaamse besturen oproepen bouwbedrijven geen boete te geven als bouwwerken te laat klaar zijn. Oorzaak is het wereldwijde tekort aan isolatiemateriaal, waardoor bouwfirma's forse vertraging ­oplopen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De woordvoerster van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wijst erop dat verwacht wordt dat de situatie zich na de zomer zal stabiliseren, en dat extra maatregelen voorlopig dus niet nodig zijn.

De bouwsector vreest voor faillissementen en ontslagen door het tekort. "We hebben het probleem aangekaart bij de minister-president, die bevoegd is voor overheidsopdrachten", zegt woordvoerster Margot Neyskens.

"Zijn kabinet en de kanselarij zullen een omzendbrief sturen naar de lokale besturen en binnen de Vlaamse overheid om rekening te houden met dit tijdelijk probleem. Dit zal een oproep zijn om niet meteen over te gaan tot de activatie van boeteclausules, en ook de mogelijkheid voorzien om de prijzen te herzien."

Tommelein had in mei ook laten weten dat hij met zijn federale collega's wilde bekijken of de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de schaarste erkend kan worden als overmacht. Omdat het probleem niet al te lang meer zou duren, is er geen nood meer aan gesprekken op federaal niveau, aldus Neyskens. "Volgens de laatste gesprekken met isolatiefabrikanten in juni, wordt verwacht dat de situatie zich na de zomer zal stabiliseren. We zullen de situatie van nabij opvolgen."