Duizend Vlamingen dienen aanvraag in om jachtgebied in hun buurt te schrappen

Al meer dan 1.000 Vlamingen hebben deze maand een aanvraag ingediend om een jachtgebied in hun buurt te schrappen. Veel eigenaars stappen mee in een campagne van Vogelbescherming Vlaanderen. Die organisatie verzamelt de aanvragen. Sinds de kaarten vorige week op het internet verschenen, zijn er heel wat bijgekomen, zegt Frederik Thoelen, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen.

"Het zijn niet alleen maar leden van Vogelbescherming Vlaanderen. Veel mensen, die eigenlijk liever hebben dat er niet in hun buurt gejaagd wordt, die zien nu dankzij de plannen dat er toch in naburige percelen wordt gejaagd. Het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld: jagers zouden zelf overal toestemming moeten vragen", aldus Thoelen.

De jagers ontkennen echter dat ze zomaar mogen schieten in jachtgebied. "Een jager - om een perceel op te nemen in zijn plan - moet de uitdrukkelijke toestemming hebben van de eigenaar. Die toestemming kan mondeling of schriftelijk zijn. Uiteraard moet de jager de correcte eigenaar kunnen achterhalen en daar manifesteert zich dikwijls het probleem. De informatie die het kadaster publiceert, loopt één à twee jaar achter", legt Geert Van den Bosch van de Sint-Hubertusvereniging, de belangenorganisatie van de jagers, uit.