"Ongestoord de borst geven moet kunnen, maar opletten voor over­reglementering"

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft oren naar het voorstel van Groen om borstvoeding toe te voegen aan de genderwet. De piste moet wel eerst verder onderzocht worden om erover te waken dat er geen "overreglementering" komt, meldt haar kabinet.

Groen-Kamerleden Anne Dedry en Evita Willaert lanceren maandag in De Standaard een pleidooi voor het toevoegen van borstvoeding aan de genderwet. Beide Kamerleden menen dat vrouwen vaak "scheve blikken of onaangename opmerkingen" krijgen wanneer ze borstvoeding geven in het openbaar. Met het wetsvoorstel willen ze jonge moeders beschermen tegen discriminatie, zoals vrouwen via de genderwet nu al bescherming krijgen tegen discriminatie op basis van bijvoorbeeld zwangerschap.

"Het is evident dat vrouwen die hun kindje in het openbaar willen voeden, dat ongestoord moeten kunnen. In die zin ondersteunt de staatssecretaris het voorstel dus", valt maandag te horen op het kabinet-Demir. Maar of de bescherming effectief moet gebeuren via de uitbreiding van de genderwet, wil Demir eerst verder onderzoeken. "In principe kan dat, maar we moeten wel opletten voor overreglementering", klinkt het.

Bovendien moet er volgens het kabinet eerst meer onderzoek gebeuren naar de discriminatie van vrouwen die borstvoeding geven, omdat het niet duidelijk is of het om geïsoleerde gevallen gaat, of om een algemene houding.

Meest gelezen